Isti ili jednaki uslovi života u celoj Saveznoj Republici Nemačkoj - to je zadatak koji nemački Ustav postavlja političarima već gotovo 70 godina. Koliko je taj cilj teško postići pokazuje novo istraživanje o prosečnim prihodima koji stoje na raspolaganju domaćinstvima u 401 nemačkom okrugu i gradu. Regionalne razlike nisu zanemarive, ali posebno upada u oči da i 30 godina od ujedinjenja Nemačke istočni delovi zemlje vidno zaostaju.

 

Za istraživanje su korišćeni podaci Saveznog i pokrajinskih zavoda za statistiku, a kao raspoživi prihod definisana je suma koja preostaje posle poreza, socijalnih davanja i socijalnih transfera, i koju građanin može da potroši ili štedi po sopstvenom nahođenju.

 

Istraživanje je pokazalo da na nivou cele Nemačke prosek iznosi 23.295 evra. Pored delova Rurske oblasti, Sarlanda i Donje Saksonije, na zapadu zemlje, za prosekom najviše ipak zaostaju lokalne samouprave na istoku zemlje, prenela je agencija AFP.

 

U samo šest od 77 istočnih okruga i gradova godišnji prihod po glavi premašuje 20.000 evra, dok na zapadu u 284 od 324 okruga premašuje tu cifru, pokazala je studija sindikatima bliske Fondacije Hans Bekler.

 

Na prvom mestu po visini prihoda su domaćinstva u okrugu Štarnberg kod Minhena, sa 34.387 evra godišnje po osobi. Sa gotovo duplo manje novca raspolažu domaćinstva u okrugu Gelsenkirhen, u Rurskoj oblasti, koji je na poslednjem mestu sa 16.203 evra godišnje.

 

Kada je reč o 15 najvećih nemačkih gradova, prosečni prihod je, prema podacima fondacije, nešto viši od saveznog proseka, ali je i tu raspon velik. Dok se Minhen, Štutgart, Diseldorf i Hamburg po visini raspoloživog prihoda nalaze u gornjih 20% u nemačkim razmerama, Lajpig i Duizburg su na začelju tabele, sa manje od 20.000 evra godišnje.

 

Studija je pokazala da su raspoloživa primanja u nemačkim domaćinstvima od 2000. do 2018. godine, ako se odbije rast cena, porasla za 12,3%.

 

Na istoku Nemačke je taj realni rast između 2000. i 2016. iznosio 13,9% što je, uprkos nižoj polaznoj vrednosti, nešto više nego na zapadu zemlje. Tako je došlo do laganog približavanja dva dela zemlje. Prosečan raspoloživi prihod po stanovniku na istoku je na početku milenijuma iznosio 81,5%, a 2016. godine je dostigao 85% zapadnog proseka.

 

Izvor: EURACTIV.de

Foto: Pixabay.com