Evropski sud pravde (ECJ) presudio je da je poljskom pravosudnom reformom, kojom se smanjuje starosna granica za penzionisanje sudija Vrhovnog suda, prekršeno pravo EU. To znači da Varšava treba da odustane od reforme ili će se suočiti sa kaznom Brisela.

 

Reč je o drugom sudskom postupku koji je Evropska komisija pokrenula protiv Varšave zbog kršenja vladavine prava od kako je vlada predvođena partijom Pravo i pravda pokrenula reformu pravosuđa 2016.

 

Zakonom o kome je odučivao sud Varšava je smanjila starosnu dob za penzionisanje sudija i tužilaca na 60 godina za žene i 65 za muškarce.

 

Evropska komisija optužila je vladu u Varšavi da na taj način ograničava nezavisnost pravosuđa i podriva podelu vlasti.

 

Protivnici zakona veruju da je cilj reforme da se poljski sudovi "napune" provladinim pristalicama i kažu da je u pitanju politička "čistka".

 

Poljska vlada pak tvrdi da su promene potrebne zbog borbe protiv korupcije i čišćenja pravosudnog sistema od zaostavštine komunističkog doba.

 

Varšava je 2018. popustila i dozvolila povratak sudija koji su penzionisani u Vrhovni sud. Međutim, EU smatra da te promene nisu dovoljne jer je zakon ostao na snazi.

 

U neobavezujućem mišljenju pre presude generalni zastupnik ECJ Jevgeni Tančev ocenio je da su novi propisi "suprotni pravu EU" i savetovao da sud presudi protiv Varšave.

 

Tančev je rekao i da smanjenje granice za penzionisanje sudija "moraju da prate mere zaštite" kako bi se osiguralo da sudije ne budu de facto otpuštene.

 

Taj savetnik je dodao da uprkos amandmanima na zakon iz 2018, "te promene ne rešavaju sva pitanja" koja je otvorila Evropska komisija.

 

U presudi od 24. juna sud je naveo da se nezavisnost sudija od spoljnih uticaja ili pritisaka može smanjiti samo u izuzetnim okolnostima.

 

"Poljsko zakonodavstvo koje se odnosi na snižavanje granice za penzionisanje sudija Vrhovnog suda je suprotno EU pravu", obrazložio je sud svoju obavezujuću odluku.

 

Poljska pravosudna reforma "nije opravdana legitimnim ciljem" i "potkopava princip neuklanjanja sudija koji je ključan za njihovu nezavisnost", naveo je sud.

 

"Novi mehanizam omogućava predsedniku... da odluči, na bazi diskrecionog prava, da produži... period u kome sudija obavlja svoje dužnosti a činjenica je da se mera koja je u pitanju odnosi na gotovo trećinu sudija, uključujući predsednika suda čiji je ustavom garantovani mandat skraćen i to unosi ozbiljnu sumnju u pravi cilj reforme", obrazložio je sud EU.

 

Varšava još nije reagovala a organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, poput Amnesti internešenela, pozdravile su odluku suda za koju kažu da je važna za Poljsku i ostale članice EU "koje misle da mogu nekažnjeno da krše ljudska prava".

 

"Drugačijom odlukom bio bi potkopan član 2 (Ugovora EU) ... i, što je ključno za sud, onemogućilo bi se da lokalne sudije ispune svoje osnovne funkcije kao evropske sudije", rekao je po objavljivanju presude za EURACTIV profesor EU ustavnog prava na Univerzitetu Groningen Dimitri Kočenov.

 

"Jasno je da su sud i Komisija uspešno savladili lekciju na grešakama u sličnom slučaju Evropske komisije protiv Mađarske", rekao je Kočenov.

 

Varšava sada ima mogućnost da povuče reformu i žali se na presudu ili joj preti opasnost od daljih akcija Komisije koje mogu da uključe i novčane kazne.

 

Pravni stručnjaci upozoravaju da se odluka odnosi samo na zakon o starosnoj granici za penzionisanje i da se njome ne poništavaju sve reforme. Zato očekuju nove slučajeve pred sudom.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP