Populacija EU će do kraja veka biti manja za gotovo 4%, odnosno 20 miliona ljudi, prognozira Evropska statistička služba. Nakon godina stabilnog rasta, populacija EU maksimum od 525 miliona ljudi će dostići 2044. a zatim će početi progresivno da pada i 2100. će brojati 492,9 miliona. Trenutno EU ima 513 miliona stanovnika.

 

Prema scenariju Eurostata, u periodu od 1. januara 2018. do 1. januara 2100. udeo starijih u populaciji nastaviće da raste. Istovremeno će udeo dece blago opasti, sa 16% na početku 2018. na 14% na početku 2100. I udeo radno aktivne populacije biće smanjen, sa 65 na 55%.

 

Procenjuje se da će udeo starih 65 i više godina porasti u posmatranom periodu za 11 procentnih poena, sa 20% početkom 2018. na 31% početkom 2100. Udeo starih 80 i više godina u stanovištvu EU biće gotovo utrostručen, sa 6 na 15%.

 

Posledica toga biće da će prosečna starost populacije EU sa sadašnje 43 godine do 2100. porasti na nepunih 49 godina.

 

Takođe će 2100. na svaku stariju osobu biti manje od dvoje radno sposobnih (15-64 godine) u proseku a problem će biti najizraženiji u Hrvatskoj i Portugaliji.

 

Eurostat je naveo da su projekcije populacije rezultat niza preptostavki o budućem razvoju fertiliteta, mortaliteta i migracije, po scenariju "šta ako", i da se stoga ne mogu smatrati procenom.

 

Više stanovnika zahvaljujući migraciji

 

Na dan 1. januara 2019. populacija EU brojala je gotovo 513,5 miliona ljudi u poređenju sa 512,4 miliona na početku 2018, objavio je Eurostat.

 

Tokom 2018. u EU je registrovano više smrti (5,3 miliona) nego rođenja (5 miliona) i bila je to druga uzastopna godina negativnog priraštaja.

 

To što je populacija povećana za 1,1 milion bila je posledica neto migracije.

 

Najviše stanovnika u EU početkom 2019. imala je Nemačka - 83 miliona ili 16% populacije Unije, a slede Francuska (67 miliona), Britanija (66,6 miliona), Italija (60,4 miliona), Španija (46,9 miliona) i Poljska (38 miliona).

 

Od preostalih članica, 14 ima udeo u populaciji EU od 1-4% a osam manji od 1%, objavio je Eurostat povodom Svetskog dana populacije koji se obeležava 11. jula.

 

Statistike pokazuju i da je u 2018. populacija 18 članica EU porasla a kod preostalih deset je smanjena.

 

Najveći rast populacije je zabeležen na Malti, u Luksemburgu i Irskoj, dok je najveći pad bio u Letoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji.

 

U 2018. je u EU rođeno za gotovo 118.000 manje beba nego 2017. Najveća stopa nataliteta je zabeležena u Irskoj - 12,5 na 1.000 stanovnika, a najmanja u Italiji - 7,3 na 1.000.

 

Na nivou EU stopa nataliteta bila je 9,7 na 1.000 stanovnika.

 

Istovremeno je zabeleženo gotovo 46.000 više smrti nego 2017. Najmanja stopa mortaliteta bila je u Irskoj - 6,4 na 1.000 stanovnika, a najveća u Bugarskoj - 15,4 na 1.000.

 

U EU kao celini je stopa mortaliteta u 2018. bila 10,4 na 1.000 stanovnika, objavio je Eurostat.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com