EU institucije generalno gledano dobro su opremljene da se nose sa neetičnim ponašanjem ali pravila treba da se dalje unapređuju, smatraju evropski revizori koji su sačinili i niz preporuka. Samo polovina osoblja obuhvaćenog anketom rekla je da je dobro upoznata sa etičkim kodeksom svoje institucije a manje od polovine je kazalo da im je poslodavac organizovao obuku iz etike.

 

Evropski parlament, Savet i Komisija postavili su adekvatne etičke okvire, ocenjuje se u novom izveštaju Evropskog revizorskog suda (ECA).

 

Međutim, revizori su identifikovali pojedine oblasti u kojima bi obuhvat, specifičnost, jasnoća i nivo smernica mogli da se poboljšaju i usklade, kao i primere dobre prakse.

 

Pored toga, treba ojačati svest osoblja i percepciju etičkog okvira i kulture, smatraju revizori.

 

Etički okvir treba da obezbedi da se neetično ponašanje spreči, identifikuje i da se ispravno postupi kada se utvrdi.

 

U institucijama EU odredbe o etici važe i za osoblje i za izabrane ili imenovane osobe, poput evroposlanika ili evropskih komesara.

 

Te odredbe tiču se politika koje se odnose na poklone i zabavu, aktivnosti "spolja", sukob interesa, aktivnosti nakon prestanka radnog odnosa ili mandata u institucijama EU, uznemiravanje i uzbunjivanje.

 

Revizori su ocenjivali da li su etički okviri Evropskog parlamenta, Saveta i Evropske kmisije dobro uspostavljeni. Posebno su se bavili pravnim etičkim zahtevima i procedurama za njihovo sprovođenje.

 

"Svako neetično ponašanje ili čak percepcija takvog ponašanja članova ili osoblja EU institucija privlači veliku pažnju javnosti i umanjuje poverenje u EU", ocenio je odgovorni za izveštaj u ECA Mihails Kozlovs.

 

"Naša revizija će pomoći EU institucijama da dalje unaprede etičke okvire i smanje na minimum rizik od neetičnog ponašanja", istakao je Kozlovs.

 

Revizori su naveli da su osnovni elementi etičkih okvira predstavljeni u sve tri institucije. Uspostavljene su politike kojima se odgovara na glavne zahteve i njihovi etički okviri su adekvatno podržani mehanizmima istrage i sankcija.

 

Istoremeno su revizori uočili oblasti u kojima su potrebna unapređenja, npr. primetili su da procedure za verifikaciju osoblja i članova nisu dovoljno formalizovane.

 

Takođe se etički okvir oko sukoba interesa uglavnom zasniva na izjavama samih učesnika i nedostaju adekvatna uputstva i standardizovane procedure za proveru tačnosti, pouzdanosti i celovitosti takvih izajava.

 

Revizori su dalje ukazali na oblasti u kojima su potrebni veća harmonizacija i veće deljenje dobre prakse. Tako se npr. vrednost poklona koje osoblje može da prihvati bez traženja dozvole razlikuje širom EU institucija iako za sve važe isti propisi o zapošljavanju.

 

Pored toga, Savet i dalje nema zajednički etički okvir koji reguliše rad predstavnika članica EU.

 

Konačno, revizori su radili istraživanje kako bi stekli uvid u etiku zaposlenih u EU a rezultati ukazuju na razliku između svesti i percepcije. Naime, većina zaposlenih smatra da može da prepozna neetično ponašanje i odupre mu se ali istovremeno neki nisu spremni da o njemu izveste.

 

Kako bi se bolje odgovorilo na izazove, revizori su preporučili institucijama EU da dalje unaprede svoje etičke okvire, sarađuju kako bi harmonizovali elemente svojih etičkih okvira i delili dobru praksu, kao i da unaprede svest i percepciju osoblja o etičkom okviru i kulturi.

 

Preporuke EU institucijama pokrivaju veliki broj ključnih pitanja, poput različitih oblika sukoba interesa, transparentnosti, mehanizama za sprovođenje.

 

ECA je specijalni izveštaj "Etički okvir revidiranih EU institucija: prostor za unapređenje" predstavila Evropskom parlamentu i Savetu EU, kao i drugim zaniteresovanim stranama, poput nacionalnih parlamenata, interesnih grupa u industriji i predstavnika civilnog društva.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: ECA/Simon Schmitt-www.globalview.be