Propast "Tomasa Kuka", najstarije svetske turističke agencije, biće test za novu EU direktivu o paket aranžmanima. Iako ta direktiva predviđa vraćanje onih koji su na letovanju, povraćaj novca za već rezervisana putovanja nije garantovan.

 

Velika operacija vraćanja putnika je u toku. Zbog bankrota britanskog tur operatera na aerodromima je "zarobljeno" 600.000 putnika.

 

Kompanija "Tomas Kuk" nije uspela da nađe dodatna sredstva koja bi joj omogućila opstanak na tržištu na kojem je poslednjih godina veoma jaka konkurencija lou-kost letovanja. Na rad agencije nepovoljno su delovale i bojazni britanskih turista zbog Bregzita.

 

Prema evropskoj direktivi iz decembra 2015, tur operateri su do 1. jula 2018. morali da obezbede garancije za povratak svojih potrošača. Direktiva takođe predviđa da putnici sa rezervisanim paket aranžmanom dobiju povraćaj novca ako kompanija proglasi bankrot pre njihovog odlaska na put.

 

Cilj te obaveze je da se smanji finansijski gubitak putnika, posebno s obzirom na to da se štete kupaca putničkih aranžmana procenjuju na 430 miliona evra godišnje.

 

U Francuskoj se ta obaveza uvedena direktivom EU ispunjava preko garantnog fonda APST, piše EURACTIV Francuska.

 

Taj fond, koji se finansira doprinosima francuskih putničkih agencija, uključujući "Tomas Kuk", raspolaže sa oko 20 miliona evra za pokriće troškova vraćanja putnika. Iz fonda se pokrivaju i troškovi nastali zbog kašnjenja - dodatni smeštaj, obroci itd.

 

Kada je reč o Francuskoj, filijala "Tomasa Kuka" u toj zemlji nije propala, kao matična kompanija.

 

"Moguće je očekivati u narednih nekoliko sati ili dana da to utiče i na 'Tomas Kuk Francuska", rekla je Aleksandra Koen-Džonatan, partner u kancelariji Ogis-Debuzi i stručnjak za pravo osiguranja.

 

Kada francuska filijala "Tomasa Kuka" proglasi bankrot, francuski potrošači će moći da uživaju pravo garantovanja povratka.

 

"Međutim, ta garancija povratka će važiti samo za putnike koji su kupili paket aranžman koji uključuje hotelski boravak i let. Putnici koji su kod 'Tomasa Kuka' rezervisali samo let nisu pokriveni", objasnila je Koen-Džonatan.

 

Situacija bi mogla da bude mnogo komplikovanija kod potrošača koji su već platili buduće putovanje. "Za one koji su rezervisali putovanje, postoji rizik nesolventnostni", rekla je advokatica.

 

Praktično, APST mora da pokrije avansna plaćanja pre polaska dok putovanje koje je već plaćeno ne mora. To znači da su putnici koji su već platili na gubitku.

 

"U slučaju banktota, imenuje se likvidator. Potrošači moraju da se izjasne o iznosu koji likvidator registruje kako bi im novac bio vraćen. Međutim, s obzirom na cifre koje kruže (o dugu 'Tomasa Kuka'), oštećenim potrošačima verovatno neće biti nadoknađeno", kaže Koen-Džonatan.

 

Ni druga osiguranja uzeta za putovanje ne pokrivaju nastalu situaciju. Ta osiguranja uglavnom su za zaštitu potrošača u slučaju bolesti, smrti rođaka ili promene porodične situacije.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP