Revizori EU utvrdili su da je u 2018. "uludo bačeno" više od četiri milijarde evra fondova EU, što ukazuje na problem loše kontrole ulaganja novca EU u zemljama koje su ga primile. Novi izveštaj će ponovo rasplamsati debatu o novom sedmogodišnjem budžetu EU - Nemačka, kao najveći davalac, želi da ograniči budžet ispod sume koju EU predlaže sa ciljem da se pokriju novi troškovi za migracije, socijalnu sigurnost i otvaranje radnih mesta.

 

Evropski revizorski sud (ECA), koji je odgovoran za ocenu trošenja godišnjeg EU budžeta od 155 milijardi evra, procenjuje da je 2018. godine 2,6% potrošnje EU bilo neregularno prema 2,4% godinu dana ranije.

 

Predsednik ECA Klaus-Hajner Lene (Klaus-Heiner Lehne) rekao je da otkrivene nepravilnosti nisu veliki razlog za brigu jer predstavljaju mali deo budžeta i uglavnom su prouzrokovane komplikovanim pravilima za plaćanja.

 

Međutim, Lene je upozorio na sektore u kojima je nađeno mnogo grešaka, posebno kada se fondovima EU plaćaju naknade za istraživanja, razvojne projekte u siromašnijim regionima ili pomoć ekonomijama koje se brzo razvijaju van EU, preneo je Rojters.

 

U nekim od tih sektora nepravilnosti idu do oko 5% ukupne potrošnje, naveo je Revizorski sud koji nije mogao da pruži preciznije podatke jer su nalazi zasnovani na proverama uzoraka i statističkim procenama.

 

Nepravilna plaćanja obično su rezulat grešaka ili pogrešne primene pravila EU ali, u najgorem slučaju, mogu da prikriju prevaru. Samo u nekoliko slučajeva plaćanja su privukla pažnju istražnih organa, navodi se u izveštaju revizora.

 

Služba EU za borbu protiv prevara OLAF je 2018. preporučila vraćanje 371 milion evra fondova EU zbog kriminalnih radnji.

 

Ipak, otkrivene nepravilnosti verovatno predstavljaju tek delić svih grešaka u potrošnji EU, s obzirom da su revizorima na raspolaganju samo ograničeni resursi za provere.

 

Inače, vlasti članica u kojima se troši novac EU nisu uvek spremne da pomognu. Nepravilnosti u potrošnji mogu da vode zahtevu za nadokandu nepravilno utrošenih sredstava koja su nekim članicama, posebno na istoku i jugu bloka, od ključnog značaja za lokalnu ekonomiju, prenosi EURACTIV.com.

 

EU revizori su utvrdili više od 70% nepravilnosti u potrošnji siromašnijih regiona EU a ostalo su otkrile službe članica, navodi se u izveštaju ECA.

 

U neki slučajevima revizori EU su otkrili greške u projektima koje su već odobrile nacionalne vlasti. "Revizori članica moraju bolje da rade provere", zaključili su evropski revizori.

 

EK pozdravila ocenu ECA

 

Evropska komisija na stvari gleda malo drugačije i u saopštenju iz oktobra navela je da poslednji izveštaj ECA potvrđuje da je Komisija Žan-Kloda Junkera znatno unapredila način na koji upravlja budžetom EU.

 

Revizori su, navela je EK, 12. godinu uzastopno dali pozitivnu ocenu računa EU i kvalifikovano mišljenje o plaćanjima u 2018. treću uzastopnu godinu.

 

"EK je naporno radila da osigura da se svaki evro iz budžeta EU potroši na korist naših građana i radi stvaranja dodate vrednosti. Osigurali smo da se pravila poštuju u punoj meri a greške su svedene na minimum. Zadovoljni smo što su naši napori dali rezultate i naši nezavisni revizori ponovo su potvrdili da smo uradili dobar posao", istakao je evropski komesar za budžet i ljudske resurse Ginter Etinger.

 

Komisija je odgovorna za implementaciju budžeta EU zajedno sa nizom partnera - ona upravlja sa oko 75% EU potrošnje zajedno sa članicama EU. Oni imaju ključnu ulogu u oblastima poput kohezije i poljoprivrede, gde se najveći deo budžeta usmeri preko nacionalnih i regionalnih uprava.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta