U godišnjem izveštaju Mehanizma za saradnju i verifikaciju (CVM) Evropska komisija je kritikovala Rumuniju što je nazadovala sa pravosudnom reformom i u borbi protiv korupcije i zapretila Bukureštu kaznenim merama ako se stanje ne popravi. Bugarska je pak, navodi se u izveštaju za tu zemlju, ostvarila značajan napredak i mogla bi da izađe iz kontrolnog mehanizma.

 

Mehanizam CVM pokrenut je 2007, kada su Bugarska i Rumunija ušle u EU.

 

CVM je trebalo da doprinese da se isprave nedostaci u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije u Rumuniji i Bugarskoj i, kod Bugarske, u borbi protiv organizovanog kriminala.

 

U početku se mislilo da će nedostaci biti prevaziđeni za nekoliko godina, što se međutim nije desilo.

 

Evropska komisija je saopštila i da će, pre nego što donese konačnu odluku o ukidanju CVM za Bugarsku, uzeti u obzir mišljenja Saveta i Evropskog parlamenta.

 

Rumunija

 

Od novembra 2018. Komisija je, kako je navela, više puta rumunskim vlastima ukazivala na bojazni oko razvoja situacije sa pravosudnom reformom i borbom protiv korupcije. U svakoj prilici EK je potvrdila odstupanje od napretka iz ranijih godina i to je bio izvor ozbiljnih bojazni.

 

EK je izrazila žaljenje što se Rumunija nije angažovala na ispunjenju nekih ranijih preporuka, kao i nadu da će to učiniti. Istovremeno je navela da je spremna da pomoge rumunskim vlastima da urade ono što je potrebno.

 

Zabrinjavajuća situacija početkom 2019. navela je Komisiju da u maju obavesti rumunske vlasti da će, ako ne preduzmu neophodna unapređenja ili povuku druge negativne poteze, pokrenuti proceduru protiv te zemlje u okviru vladvine prava.


Komisija je pozdravila činjenicu da je rumunska vlada u junu izrazila želju da promeni taj pristup.

 

"Ključne institucije Rumunije moraju da kolektivno pokažu snažnu posvećnost nezavisnosti pravosuđa i borbi protiv korupcije i da osiguraju efikasnost nacionalnih zaštitinih mera i provera", zaključila je EK.

 

Bugarska

 

Novi CVM izveštaj za Bugarsku fokusiran je na napredak u poslednjih godinu dana na polju finalnih 17 preporuka EK iz izveštaja objavljenog u januaru 2017. Konstatovano je da je Bugarska dosledno radila na sprovođenju tih preporuka.

 

EK je navela da Bugarska treba da nastavi da radi prilježno na konkretnim merama i kontinuiranoj implementaciji. Bugarska takođe treba da prati implementaciju reformi preko novoosnovanog post-monitoring saveta.

 

I interni post-monitoring savet, i široki EU mehanizmi, podržaće održivost i nepovratnost reformi i posle ukidanja CVM za Bugarsku, navela je Komisija.

 

U poslednjih godinu dana Komisija je, kako je navela, registrovala konsolidaciju legalne i institucuionalne osnove postavljene prethodnih godina. Da bi se to pretočilo u rezultate na dugi rok, potrebni su odlučnost i praćenje, pre svega na nacionalnom nivou, posebno od strane post-monitoring saveta. Tim savetom će kopredsedavati zamenik premijera zadužen za reformu pravosuđa i predstavnik vrhovnog saveta sudstva.

 

Komisija je posebno ukazala na posvećenost bugarske vlade da uspostavi procedure koje se tiču odgovornosti glavnog tužioca, uključujući očuvanje nezavisnosti pravosuđa u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com