Poljska je promenom starosne granice za penzionisanje sudija prekršila pravila EU, presudio je 5. novembra najviši sud EU. Time se ponovo zaoštrava sukob oko osnovnih demokratskih standarda između Brisela i konzervativne vlade u Varšavi.

 

Pravilima koja je vladajuća poljska konzervativna partija Pravo i pravda (PiS) uvojila pre dve godine spušta se granica za penzionisanje i uvodi razlika između sudija muškaraca i žena, što je "suprotno pravilima EU", saopštio je Evropski sud pravde (ECJ) sa sedištem u Luksemburgu stajući tako na stanu Evropske komisije.

 

Poljska "nije ispunila obaveze u sklopu EU pravila najpre tako što je uvela različitu dob za penzionisanje muškaraca i žena sudija ili javnih tužilaca i tako što je spustila granicu za penzionisanje sudija u osnovnim sudovima dok je ministru pravde dala moć da produži rad tim sudijama", naveo je ECJ u presudi.

 

Jedno od upitnih pravila je ono koje se odnosi na smanjenje starosne granice za penzionisanje sudija osnovnih sudova i tužilaca i sudija Vrhovnog suda na 60 godina za žene i 65 za muškarce sa ranije 67 godina za oba pola.

 

Ranije ove godine ECJ je došao do istog zaključka u vezi penzione dobi sudija Vrhovnog suda.

 

U novoj presudi sudije EU su odbacile argument Varšave da je uvedena razlika između muškaraca i žena mera pozitivne diskriminacije.

 

"Ako Komisija smatra da članica ne poštuje presudu, može da traži finansijsku kaznu", naveo je Sud u saopštenju ostavljajući "otvorena vrata" za dalje korake u sklopu procedure vezane za član 7.

 

Evropska komisija je 2017. pokrenula proceduru u okviru člana 7 Ugovora EU. Bio je to prvi put da je jednoj članici formalno zaprećeno oduzimanje prava glasa.

 

Pravosudna reforma partije PiS nosi "opasnost od ozbiljnog kršenja vladavine prava u Poljskoj", navela je tada EK.

 

Poljska tvrdi da su slučajevi koje protiv nje pokreće EK posledica politike protiv, kako Brisel smatra, neposlušne vlade desnice u Varšavi.

 

Vlada Poljske već je povukla neka pravila 2018, kada je izjednačena starosna granica za penzionisanje. Takođe, sada o produženju rada sudija ne odlučuje ministar nego Nacionalni sudski registar.

 

Evropska komisija međutim nije smatrala te promene dovoljnim.

 

Inače, dan pred objavljivanje presude, PiS je imenovao tri nove sudije u Ustavni sud od kojih dvoje bivših poslanika PiS. PiS je imenovao 10 od 15 sudija tog suda a novoimenovane mora da potvrdi donji dom parlamenta u kome PiS ima većinu.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP