Evropska komisija je u sklopu nastojanja da ublaži ekonomske efekte pandemije COVID-19 18. marta objavila smernice koje će obezbediti da se prava putnika u EU poštuju dosledno širom bloka.

S obzirom da su nacionalne vlade uvele različite mere, uključujući ograničenja putovanja i graničnu kontrolu, svrha smernica je da uvere putnike da su njihova prava zaštićena, saopštila je EK.

"U svetlu masovnih otkazivanja i kašnjenja sa kojima se suočavaju putnici i prevoznici zbog pandemije korona virusa, Komisija želi da pruži pravnu sigurnost oko primene prava putnika u EU", rekla je evropska komesarka za transport Adina Valea i dodala da će EK nastaviti da prati situaciju i da će, u slučaju potrebe, preduzeti dalje korake.

Smernice će, navodi EK, pomoći putnicima, industriji i nacionalnim vlastima u situaciji bez presedana kada nacionalne vlade uvode ograničenja putovanja.

Očekuje se da smernice takođe pomognu da se smanje troškovi transportnog sektora koji je teško pogodila pandemija.

Smernice pokrivaju prava putnika u vazdušnom, železničkom, drumskom i vodnom prevozu, i pomorskom i rečnom, kao i odgovarajuće obaveze prevoznika.

Kako se navodi, ako je npr. putniku otkazan put, on može da izabere da li želi mu se nadoknadi cena karte ili da se njegovo putovanje preusmeri do konačne destinacije.

Istovremeno se u smernicama precizira da su trenutne okolnosti vanredne i da to ima posledice po odredjena prava, odnosno da se putnici ne mogu pozivati na njih u nekim slučajevima, poput naknade u slučaju otkazivanja leta manje od dve nedelje od datuma polaska.

EK je objavila i spisak mera koje se tiču putovanja u članicama EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta