Evropska komisija je 15. aprila članicama EU predložila korake za postepeno ublažavanje strogih mera za suzbijanje epidemije korona virusa i predočila da su stručno mišljenje lekara i kapaciteti zdravstva ključna merila koja o tome odlučuju.

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel i predsednica EK Ursula fon der Lajen su zajedno novinarima obrazložili ove smernice, naglasivši da ublažavanje mera protiv epidemije mora i može biti delotvorno samo ako bude usaglašeno izmedju svih članica Unije, od kojih su neke već počele da postepeno ukidaju zabrane.

U smernicama EK stoji da vreme odluke o tome mora biti utemeljeno na "epidemiološkim merilima koja će pokazati da se širenje zaraze osetno smanjilo i stabilizovalo u trajnijem razdoblju".

Takodje je uslov da "postoji dovoljan kapacitet zdravstva, uzimajući u obzir, recimo, kolika je zauzetost jedinica za intenzivnu negu, kao i koliko na raspolaganju ima zdravstvenih radnika i medicinske opreme".

EK u dokumentu podvlači da "mada je jasno da će put ka normalnom životu biti dug, očigledno je i da ne možemo beskrajno zadržati ova vanredna ograničenja".

Komisija ukazuje da je od presudne važnosti "valjan kapacitet nadzora epidemije, uključujući mogućnost testiranja velikog broja zaraženih lica, kao i sposobnost praćenja i utvrdjivanja porekla (zaraze)".

"Policijski čas" - zabrana kretnja za stanovništvo, se može ukinuti, prema smernicama EK, "kad nacionalni zdravsteni sistem više nije krajnje napregnut, kad je stopa zaraze u padu i u trenutku kad veoma ranjive grupe građana mogu da dobiju posebnu zaštitu".

Skreće se pažnja da je "izvesno da će postepeno ukidanje ograničenja dovesti do novih zaraza i države EU moraju pomno pratiti razvoj bolesti".

Otud može biti nužno da "pribegnu još strožim, drakonskim merama", jer, kako je predočila Ursula fon der Lajen, "moraće se živeti s ovim virusom sve dok ne bude pronađena vakcina".

U dokumentu EK se ukazuje i na to da pristup suzbijanju pandemije mora biti zajednički, evropski.

Budući da su vreme i modaliteti delimičnog ukidanja zabrana različiti među državama EU, temelj mora biti da su "nauka i zdravlje građana u središtu svega, mada se mora priznati da ukidanje mera ograničenja znači i da je to uravnoteženo između boljitka zdravlja ljudi i socijalnih i ekonomskih posledica".

U preporukama EK se skreće pažnja da bi "izostanak usaglašenog ukidanja mera zabrane mogao imati loše posledice za sve članice EU i verovatno se izroditi i u političko gloženje".

Evropska komisija smatra da se zatvaranje granica postepeno mora ukinuti, ali na spoljnim međama EU tek u drugoj fazi, a da najpre treba pokrenuti sektore privrede uz očuvanje "socijalnog distanciranja" i rada od kuće u što većoj meri.

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP