Italijanski premijer Đuzepe Konte rekao je 9. maja da je Rim i dalje "oprezan" kada je reč o korišćenju Evropskog stabilizacionog mehanizma (ESM) u krizi zbog pandemije korona virusa, ali da će odluka biti na parlamentu.

Ako se nova pravila kojima će se upravljati novom kreditnom linijom budu smatrala adekvatnim, na italijanskom parlamentu je da odluči da li će je koristiti ili ne, rekao je Konte u ekskluzivnom intervjuu za EURACTIV Italia.

Evrogrupa je 8. maja dala zeleno svetlo za korišćenje kreditne linije od 240 milijardi evra za podršku ekonomijama zone evra pogođenim pandemijom. Odlučeno je da maksimalno dospeće zajmova bude deset godina uz povoljnu kamatnu stopu od blizu 0,1%.

"Oko ESM, kao što sam već više puta rekao, ostajemo oprezni", ponovio je Konte.

Komentarišući ulogu Evropske centralne banke (ECB) u pandemiji, Konte je istakao da je monetarna politika dala "snažan prvi odgovor".

"Sada Evropska komisija i članice moraju da urade isto", rekao je italijanski premijer dodajući da, ako fiskalni odgovor na pandemiju nije pošten prema svima, "rizikujemo veoma opasne efekte".

"ECB deluje ne da zaštiti pojedine članice, već da obezbedi finansijsku stabilnost i pravilno funkcionisanje monetarne politike u zoni evra", rekao je Konte.

Značajan udeo grantova

U vezi celog paketa od 540 milijardi evra, koji uključuje zajmove Evropske investicione banke (EIB), šeme za zapošljavanje SURE i kreditne linije ESM, Konte je rekao da je to značajan korak ali još uvek nedovoljan.

Rim sada čeka na predlog Evropske komisije o Fondu za oporavak koji treba da bude predstavljen uskoro. Evropski komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton rekao je nedavno da je važno da taj fond uključuje i zajmove i bespovratnu pomoć.

Konte je rekao da iz tog fonda prvenstveno treba da se finansiraju sektori i zemlje koje su najteže pogođene pandemijom. Takođe, kako je istakao, treba obezbediti raspoloživost dela sredstava pre januara 2021, s obzirom da će fond biti popuno operativan i da će se njime upravljati u okviru evropskog budžeta.

On je istakao da finansiranje mora da bude na dugi rok tako da se "bolje preraspodeli" teret tih vanrednih ali privremenih fiskalnih napora.

"Sredstva moraju da se daju prvenstveno najteže pogođenim zemljama i moraju da uključe značajan udeo grantova, mada ne želim da isključim zajmove. Države moraju biti odgovorne za njihovo raspoređivanje po jasno utvrđenim zajedničkim pravilima", rekao je Konte.

Zaštita jedinstvenog tržišta i Šengena

Italijanski premijer je rekao da je zbog krize izazvane pandemijom COVID-19 neophodno ažurirati debatu o "vrsti" Unije koja će omogućiti zaštitu stubova EU, poput jedinstvenog tržišta i Šenegena, i fundamentalnih principa, poput solidarnosti.

"Moramo da zaštitimo i stubove i principe EU kakvu je znamo već decenijama i shvatimo da bez dalje integracije Unija rizikuje da ne bude konkurentna i otporna kao globani igrač. Želim da dodam da su to pitanja koja zahtevaju doprinos svih članica i da je kriza pokazala da ta pitanja više ne treba da se odlažu u ime 'minimalističkog' pristupa Evropi", istakao je Konte.

Italijanski premijer je govorio i o budućnosti Evrope i, pored ostalog, podržao završetak Ekonomske i monetarne unije inspirisane "punom ravnotežom između odgovornosti i solidarnosti".

Kada je reč o procesu odlučivanja, italijanski premijer je rekao da je ključno da se Evropskom parlamentu obezbedi efikasna snaga zakonodavne inicijative, takođe u pogledu odgovornosti prema institucijama i građanima.

"Ništa manje nije važno ni unapređenje postojećih opcija za pojednostavljenje odlučivanja u Savetu i oko oblika uključivanja građana, uz punu transparentnost izrade politika, što je cilj od suštinskog značaja, posebno prema mladima na našem kontinentu", zaključio je Konte.

EURACTIV Italija zvanično je pokrenut 9. maja, na Dan Evrope, čime je postao deo evropske mreže EURACTIV. Inicijativu je podržao Međunarodni centar za evropsko i globalno upravljanje (www.cesue.eu) u saradnji sa Korijere dela Sera.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP