Savet EU usvojio je privremene mere o Evropskim građanskim inicijativama (ECI) kojima se zbog pandemije korona virusa produžavaju rokovi za prikupljanje podrške građana. Poslednje dve inicijative  Evropska komisija registrovala je u maju.

Privremene mere, koje će se primenjivati do kraja 2022, organizatorima inicijativa daju više vremena da prikupe izjave podrške potrebne da se stigne do praga za registraciju od milion potpisa širom EU.

Instrument Evropske građanske inicijative uspostavljen je Lisabonskim ugovorom i pokrenut u aprilu 2012.

ECI, nakon što bude formalno registrovana, omogućava građanima da traže od Komisije nove propise na nivou EU u oblastima u kojima EK ima moć da to uradi, uz uslov da prikupe milion potpisa iz najmanje četvrtine članica EU.

Od uspostavljanja ovog instrumenta, Komisija je registrovala ukupno 74 građanske inicijative i odbila 26.

Kako je saopštio Savet, za inicijative koje su bile u toku na dan 11. marta, kada je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju Kovida-19, rok za prikupljanje podrške produžen je za šest meseci.

Za inicijative za koje prikupljanje potpisa počinje između 11. marta i 11. septembra, rok je produžen do 11. septembra 2021.

Komisija, kako se navodi, može još da produži period za prikupjanje potpisa za inicijative, ako to budu zahtevale mere za zaštitu javnog zdravlja od epidemije Kovida-19, na maksimalno dve godine ukupno.

Novom regulativom takođe se omogućava produženje rokova za verifikaciju potpisa u članicama, kao i za ispitivanje uspešnih inicijativa u EU institucijama.

Navodi se da organizatori inicijative, ako na to pristanu, mogu "na daljinu" da učestvuju na sastancima sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom i na javnim raspravama o temi inicijative.

U maju registrovane dve nove inicijative

Sredinom maja Evropska komisija je registrovala dve Evropske građanske inicijative - "Pokrenuti bezuslovne osnovne prihode u celoj EU" i "Sloboda deljenja". Inicijative će sada morati da dobiju podršku milion građana iz najmanje sedam članica EU.

EK je tada saopštila da dve inicijative smatra pravno prihvatljivim jer ispunjavaju sve potrebne uslove, ali da još nije analizirala suštinu inicijativa.

Cilj prve ECI jeste da se uvedu "bezuslovni osnovni prihodi u celoj EU koji svakoj osobi obezbeđuju materijalnu egzistenciju i mogućnost da učestvuje u društvu kao deo njegove ekonomske politike... ostajući u okviru nadležnosti koje su Ugovorima dodeljene Evropskoj uniji", navodi se u saopštenju EK.

Organizatori inicijative navode da bezuslovni osnovni prihodi treba da budu "univerzalni", "individualni", "bezuslovni" i "dovoljno visoki".

Oni su pozvali EK da predloži takve osnovne prihode koji bi smanjili regionalne nejednakosti.

Druga građanska inicijativa ima za cilj da "legalizuje deljenje - preko digitalnih mreža, za ličnu upotrebu i u neprofitne svrhe - dokumenata koji sadrže radove i druge materijale zaštićene autorskim pravom, srodnim pravima i pravom sui generis za baze podataka, s namerom da se postigne ravnoteža između prava autora i drugih nosilaca prava i univerzalnog prava na nauku i kulturu".

Organizatori te inicijative su pozvali EK da izmeni Direktivu o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, Direktivu o bazi podataka i Direktivu o autorskim pravima.

Pošto su registrovane, inicijative u narednih šest meseci mogu da počnu da obezbeđuju podršku građana. Inicijativa ima rok od godinu dana da prikupi milion potpisa iz najmanje sedam članica.

Ukoliko se dobiju potrebni potpisi, Komisija ima šest meseci da reaguje, a može da odluči da sledi ili ne inicijativu. U oba slučaja moraće da obrazloži svoju odluku.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: audiovisual.ec.europa.eu