Komesar za unutrašnje tržište Evropske unije Tijeri Breton ocenio je da bi Unija trebalo da radi na usvajanju jedinstvenog evropskog patentnog sistema, pošto je postojeći sistem previše fragmentiran i skup.

U obraćanju poslanicima u Odboru za pravna pitanja Evropskog parlamenta, Breton je podsetio na ranije pokušaje EU da definiše uniformni patentni sistem i tako inicira i podstakne tehnološke inovacije.

"EU ima solidan okvir za intelektualno vlasništvo, ali postojeći sistem mora da postane mnogo efikasniji. Previše je fragmentiran i preskup. I mora biti prilagođen izazovima koji nose digitalna era i ekološki problemi", rekao je član Evropske komisije iz Francuske.

Prema njegovim rečima, stvaranje jedinstvenog patentnog sistema jedan je od najviših prioriteta na spisku političkih poteza koji treba da budu povučeni kada prestane pandemija. "Radi se o tome da se pronađu rešenja koja će omogućiti zajedničko korišćenje tehnologija. To je stvar konkurentnosti", rekao je Breton.

Zemlje EU i Evropski parlament su pre gotovo deset godina, 2012. godine, postigle dogovor o jedinstvenom paketu u oblasti patentnog prava. Mere su uključivale stvaranje jedinstvenog evropskog patenta kao i formiranje zajedničkog suda za patente - Unified Patent Court, UPC.

Takav sud bi trebalo da omogući potvrđivanje i zaštitu potpuno harmonizovanog evropskog patentnog prava sa univerzalnim delovanjem u celoj EU, čime bi bio nadomešten sadašnji pravni sistem koji se sastoji od 27 nacionalnih patentnih prava.

Nemački ustavni sud je, međutim, u martu ove godine ocenio da saglasnost Bundestaga sa sporazomom o sudu za patente nije u skladu sa ustavom, i da je sporazum trebalo potvrditi kvalifikovanom većinom glasova, što nije bio slučaj pošto je prilikom glasanja bilo prisutno samo 35 poslanika.

Predviđeno je da sporazum o UPC stupi na snagu nakon što dokumente o ratifikaciji deponuje 13 zemalja potpisnica, ali među njima moraju biti i Nemačka, Francuska i Velika Britanija, kao tri zemlje koje imaju najveći broj prijavljenih patenata u Uniji.

Celu stvar je, međutim, zakomplikovao izlazak Velike Britanije iz EU i nedavna objava Londona da odustaje od učešća u sporazumu o patentima.

Predstavnici industrije odmah su pozdravili Bretonov zahtev, ali i ukazali da je bitno da se prvo definiše jedinstveni okvir za evropski patent kao takav, pre nego što se počne sa osnivanjem suda koji bi ga štitio.

"Delimo (Bretonovo) mišljenje da evropski patentni okvir mora biti prilagođen, da bi se bolje nosio sa izazovima digitalnog doba, i delimo i njegov cilj jedinstvenog evropskog patenta. Sud za patente, ako bude dobro uspostavljen, ima potencijal da unapredi kvalitet i uspešnost evropskog patentnog sistema", ocenio je poslovođa industrijske grupacije IP2Innovate Patrik Oliver.

I Oliver je, ipak, upozorio da bi prvo trebalo prilagoditi evropski sistem patenata, jer u suprotnom postoji opasnost da se postojeće razlike još više prodube, na štetu evropskih inovatora.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: European Commission