Evropska unija, u kojoj živi manje od 6% svetske populacije, proizvodi 18,6% svetskog BDP-a, navodi se u izveštaju evropske statističke agencije "EU u svetu", objavljenom 2. juna. Prema podacima Eurostata iz 2018. godine, u EU živi 450 miliona ljudi, što čini 5,9% ukupne svetske populacije, pokazuje najnoviji izveštaj u kojem se prikazuje portret EU kao jednog entiteta u poređenju sa drugim zemljama Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G20).

Unija je po broju u stanovnika na trećem mestu u Grupi 20, posle Kine, sa 1,4 milijarde stanovnika (18,7% svetske populacije) i Indije, u kojoj živi 17,7% svetskog stanovništva.

U prvih pet zemalja po broju stanovnika su SAD sa 327 miliona (4,3%) i Indonezija sa 268 miliona (3,5%).

U zemljama G20 ukupno živi 63,3% svetske populacije. G20 obuhvata EU, Nemačku, Francusku, Italiju i 16 država van Unije (Argentina, Australija, Brazil, Kanada, Kina, Indija, Indonezija, Japan, Meksiko, Rusija, Saudijska Arabaija, Južna Afrika, Južna Koreja, Turska, Velika Britanija i SAD).

EU je, međutim, među zemljama s najnižom stopom fertiliteta. Prosečan broj rođene dece po ženi u EU 2017. bio je 1,56. Manju stopu imale su samo Kanada, Japan i Južna Koreja.

Najveću stopu fertiliteta imale su Južna Afrika (2,43), Saudijska Arabija, Indonezija, Argentina, Indija i Meksiko.

Tri četvrtine stanovnika EU je 2018. živelo u gradskim sredinama, što je znatno iznad svetskog proseka od 55%.

U većini drugih zemalja G20 udeo stanovnika koji živi u gradovima bio je veći nego u EU. U Argentini i Japanu 92% stanovnika živi u gradskim sredinama, dok je u Indiji taj udeo najniži – 34%.

EU je na drugom mestu po udelu u svetskom BDP-u posle SAD. Udeo američkog BDP-a 2018. bio je 24%, EU 18,6%, a kineskog 15,9%.

Međutim, u odnosu na 10 godina ranije, udeo EU u svetskom BDP-u je pao sa 25,6% 2008, dok je udeo Kine znatno porastao, sa 7,2%.

Takođe je zabeležen veliki rast udela Indije, koja se za 10 godina popela sa devetog na šesto mesto po doprinosu svetskom BDP-u.

Ekonomije G20 su 2018. ukupno činile 86,2% svetskog BDP-a.

Više od 70% bruto dodate vrednosti u EU čine usluge. U SAD i Velikoj Britaniji taj udeo je još veći – 80%.

Izvor: Eurostat

Foto: European Commission