Evropska komisija predložila je 24. juna budžet EU za 2021. godinu od 166,7 milijardi evra u kome je, pored ostalog, predviđeno izdvajanje od 1,9 milijardi evra za pretpristupnu pomoć, za podršku susedima EU, uključujući Zapadni Balkan.

Budžet EU za 2021. bio bi dopunjen sa bespovratnih 211 milijardi evra i oko 133 milijarde zajmova iz novog, privremenog instrumenta za oporavak nazvanog Naredna generacija EU. Iz tog fonda će se pružiti podrška evropskoj privredi ugroženoj pandemijom korona virusa.

Kako je navela Evropska komisija, godišnji budžet i instrument Naredna generacija EU zajedno će mobilisati značajne investicije za borbu protiv ekonomske i socijalne štete prouzrokovane pandemijom korona virusa, za pokretanje održivog oporavka i zaštitu i otvaranje radnih mesta.

Budžet za 2021. je, kako se ističe, potpuno u skladu sa posvećenošću EU da u budućnosti investira u 'zeleniju', digitalniju i otporniju Evropu.

Komisija je, pored ostalog, predložila da se za Zajedničku poljoprivrednu politiku alocira 55,2 milijarde evra, za fond za povezivanje Evrope tri milijarde, za digitalnu Evropu 1,34 milijarde, za Erazmus plus 2,89 milijardi, za fond za azil i migracije 1,1 milijarda.

Pored toga, kako se navodi, veliki deo sredstava će otići za prioritetne akcije koje su identifikovane u vezi sa  instrumentom Naredna generacija EU.

Evropski komesar odgovoran za budžet Johanes Han rekao je da je u vanrednim okolnostima Evropska komisija predložila mobilizaciju podrške bez presedana koja će pomoći stotinama hiljada ljudi, kompanijama i regionima da prevaziđu krizu i izađu iz nje još jači.

Kada bude usvojen, budžet za 2021. biće prvi budžet u okviru novog višegodišnjeg finansijskog okvira za period 2021-2027, prvi godišnji budžet koji je predložila predsednica EK Ursula fon der Lajen i prvi budžet za EU sa 27 članica, nakon izlaska Britanije iz bloka i kraja tranzitnog perioda.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EU