U drugom kvartalu 2020. u članicama EU 46.500 tražilaca azila prijavilo se prvi put za međunarodnu zaštitu, što je za 69% manje nego u prva tri meseca godine i za 68% manje nego u drugom tromesečju 2019, saopštila je Evropska statistička služba.

Znatan pad broja zahteva za azil u posmatrana tri meseca rezultat je mera za suzbijanje širenja epidemije korona virusa koje su članice EU počele da uvode od marta.

Sirijci su sa 7.700 zahteva između aprila i juna 2020. najveća grupa koja je tražila međunarodnu zaštitu u članicama EU. Slede Avganistanci sa 4.200 zahteva podnetih prvi put i Venecuelanci sa 3.000.

Državljani te tri zemlje čine gotovo trećinu (32%) svih podnosilaca zahteva za azil u drugom tromesečju 2020, naveo je Eurostat.

U posmatranom periodu najveći broj zahteva za azil podnetih prvi put registrovan je u Nemačkoj (31% svih zahteva u EU) a slede Francuska (19%) i Španija (15%).

Na te zemlje odlaze gotovo dve trećine (68%) svih zahteva za azil podnetih prvi put u drugom kvartalu.

Gledano prema populaciji, najviše zahteva za azil podnetih prvi put zabeleženo je na Kipru - 989 na milion stanovnika, u Sloveniji (441) i Grčkoj (376).

S druge strane, najmanje zahteva registrovano je u Mađarskoj i Poljskoj - po dva na milion stanovnika, i Estoniji, tri na milion.

U EU kao celini u drugom kvartalu je bilo 104 zahteva za azil podnetih prvi put na milion stanovnika.

Istovremeno je u drugom kvartalu u EU bilo manje i zahteva za međunarodnu zaštitu na čekanju, odnosno onih koje još razmatraju relevantne nacionalne vlasti.

Na kraju juna na razmatranju kod nacionalnih vlasti u članicama bilo je 841.600 zahteva za azil, za 9% manje nego na kraju marta 2020. i za isto toliko manje nego na kraju juna 2019.

Najviše zahteva na razmatranju bilo je u Nemačkoj (34%), Francuskoj (19% ) i Španiji (14%) i te tri zemlje na kraju juna zajedno su pokrivale 67% ukupnog broja zahteva na čekanju u EU, pokazuju podaci Eurostata.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP