Pravila Evropske unije o visini budžetskog deficita i javnog duga neće važiti ni u 2021. godini, kako bi članice EU mogle da se izbore sa ekonomskim posledicama pandemije korona virusa, saopštila je Evropska komisija.

"Opšta klauzula o odstupanju ostaće aktivna i 2021. godine", izjavio je evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni posle sastanka ministara finansija EU u Briselu. Evropska komisija je na pitanje novinara potvrdila da će se to odstupanje od pravila odnositi na celu 2021. godinu.

Evropska komisija je u martu ove godine prvi put suspendovala evropsku regulativu o budžetskom deficitu i ukupnom zaduživanju zemalja EU. Ta mera trebalo je da omogući vladama članica da sprovedu obimne konjukturne programe i planove vanredne pomoći privredama, bez straha da će se suočiti sa sankcijama Brisela.

Đentiloni je posla sastanka 5. oktobra rekao da je komisija već ranije u pismu ministrima finansija nagovestila da će suspenziju proširiti i na 2021. godinu. To treba da pomogne vladama prilikom sastavljanja budžeta, "a budžetska politika bi trebalo da nastavi da podržava oporavak i u narednoj godini", rekao je Đetiloni.

Evropski komesar je, međutim, naglasio da treba biti "oprezan" prilikom izbora mera protiv krize i da one moraju biti "ciljane i privremene", uz "redovnu proveru" njihove efikasnosti, prenela je agencija Frans pres.

Dalji koraci zavisiće od razvoja pandemije i njenih posledica, rekao je Đentiloni. "Prelazak iz pandemije u post-pandemijsku fazu neće biti jasan rez. To će se dogoditi postepeno", dodao je komesar, upozoravajući da će "nesigurnost još izvesno vreme ostati visoka".

Šef Evrogrupe Paskal Donohju rekao je da ministri finansija još nisu ni započeli raspravu o povratku budžetskim pravilima. Prema njegovim rečima, među njima postoji "snažan konsenzus" da za sada treba nastaviti sa podrškom privredi i sa očuvanjem radnih mesta.

Budžetska pravila EU definisana su Paktom o stabilnosti i rastu, i ona treba da spreče negativne posledice fiskalnih politika ili uklone opterećenje koje bi bilo izazvano prekomernim budžetskim deficitom ili prevelikim javnim dugom.

Prema tim pravilima, budžetski deficit u zemljama EU ne sme da bude veći od tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a javni dug od 60% BDP-a.

U samom je Paktu, međutim, predviđena i mogućnost aktiviranja odredbe o odstupanju od pravila u slučaju vanrednih okolnosti.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Evropska komisija