Evropska komisija pokrenula je 20. oktobra postupke protiv Kipra i Malte zbog šema davanja državljanstva u zamenu za investicije koje nazivaju i šeme "zlatnog pasoša".

Komisija smatra da davanje državljanstva tih zemalja, a samim tim i državljanstva EU, u zamenu za unapred određeno plaćanje ili investiciju i bez stvarne veze sa tim članicama, nije u skladu sa Ugovorom EU.

Takvim šemama takođe se podriva integritet statusa državljanstva EU predviđen Ugovorom o funkcionisanju EU.

Te šeme, ocenila je EK, zbog prirode državljanstva EU imaju posledice po Uniju u celini.

"Kada članica dodeljuje državljanstvo nekom licu, ono automatski postaje državljanin EU i uživa sva prava povezana sa tim statusom, poput prava kretanja, boravka i rada širom EU ili prava da glasa na lokalnim izborima, kao i na izborima za Evropski parlament", objasnila je u saopštenju Komisija.

Posledica je, kako se navodi, da efekti šeme davanja državljanstva za investiciju nisu ograničeni na članicu koja ima tu šemu, niti su neutralni u odnosu na druge članice EU i Uniju u celini.

Komisija je istakla da takve šeme podrivaju suštinu državljanstva EU.

Vlade Kipra i Malte sada imaju rok od dva mesca da odgovore na formalno obaveštenje Komisije.

Ako njihovi odgovori ne budu zadovoljavajući, Komisija može da objavi obrazloženo mišljenje o pitanju iz postupka.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP