Portugalija će evropski socijalni model staviti u središte svog šestomesečnog predsedavanja EU u prvoj polovini 2021. a  novi podsticaj socijalnoj agendi daće na samitu u Portu u maju.

"Cilj predsedavanja (Portugalije) biće jačanje otpornosti Evrope i poverenja građana u evropski socijalni model promovisanjem Unije zasnovane na zajedničkim vrednostima solidarnosti, konvergencije i kohezije", navodi se u zvaničnom dokumentu u koji je EURACTIV imao uvid.

Portugalija će se usmeriti na izdržljivu, socijalnu, zelenu, digitalnu i globalnu Evropu a socijalna agenda biće na vrhu prioriteta kao glavni stub evropskog odgovora na kovid-19.

"Moramo da postavimo evropski socijalni model u središte agende EU, pandemija korona virusa i njene strašne posledice na život ljudi samo su naglasile njegov značaj", navodi se u dokumentu.

Portugalija će biti, kako piše u dokumentu, domaćin Socijalnog samita u Portu 7-8. maja kako bi dala novi podstrek sprovođenju Evropskog stuba socijalnih prava koji je Evropska komisija pokrenula 2017.

Na tom skupu biće istaknuto centralno mesto Stuba socijalnih prava u evropskom oporavku i prilagođavanju na klimatsku, digitalnu i demografsku tranziciju.

Portugalska vlada želi da se pozbavi i pitanjima poput rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije, politikama koje imaju za cilj smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, kao i bolju zaštitu ranjivih grupa.

Pored toga, Lisabon će podsticati poboljšanje saradnje u EU u oblasti zdravstva sa cijem da se unaprede odgovor članica na pretnje zdravlju i distribucija vakcine protiv korona virusa širom Unije i van nje.

Portugalija će takođe nadgledati sprovođenje višegodišnjeg budžeta EU i fonda za oporavak ukupne vrednosti 1,8 hiljada milijardi evra.

"Nastavićemo da branimo evropsku stratešku autonomiju zasnovanu na dinamičnoj industrijskoj strategiji, produbljivanju jedinstvenog tržišta, posvećenosti inovacijama i obezbeđenju pristupa evropskom tržištu na fer osnovama i uz poštovanje vrednosti EU", navodi se u dokumentu.

Ozbiljno pitanje portugalskog predsedavanja EU biće i reforma u oblasti migracija pošto su vlade članica i posle nedavnog predloga Evropske komisije ostale podeljene oko toga kako postupati sa izbeglicama i migrantima.

Portugalija želi "evropski, sveobuhvatan i integrisani pristup kojim se uspostavlja ravnoteža između sprečavanja iregularnih imigracija, promovisanja održivih kanala legalne migracije i integracije imigranata", navodi se  dokumentu.

U domenu spoljne politike, Lisabon će dati prioritet budućim odnosima EU i Velike Britanije kako bi dve strane imale  "sveobuhvatno, ravnopravno i uravnoteženo partnerstvo" uz poštovanje interesa Unije.

Na vrhu agende portugalskog predsedavanje EU biće i Afrika, s obzirom na "centralni značaj" susednog kontinenta u brojnim oblastima, od migracija i bezbednosti, do trgovine i ekonomske saradnje.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP