Notarske službe širom EU pozvale su Uniju da obrati pažnju na to koji globalni akteri imaju "kontrolu i pristup" ključnim tehnologijama koje se koriste u pravosudnim procesima u tekućoj digitalizaciji sektora.

Poziv notara stigao je nakon što je Evropska komisija predstavila svoje mišljenje o digitalizaciji pravosuđa u EU sa ciljem da se ubrza veće korišćenje digitalnih alata u sektoru i olakša pristup informacijama u prekograničnim slučajevima, prenosi EURACTIV.com.

Iako profesionalci na tom planu pozdravljaju posvećenost unapređenju digitalizacije i pravosudnim poslovima, Komisija, kako kažu, treba da razmotri mere koje će dodatno osigurati da osetljivi podaci građana iz pravnih poslova koje obrađuju tehnologije nove generacije budu adekvatno zaštićeni.

"Uveren sam da po tom pitanju kamen spoticanja nije 'priroda takve digitalizacije' nego kontrola i pristup do nje", rekao je nedavno na jednom onlajn skupu predsednik Saveta notara EU Georgios Ruskas. "Mišljenje EK se ne zadržava na tim aspektima", dodao je.

Ruskas je na skupu Notara Evrope, organizacije koja okuplja notare iz 22 evropske zemlje, rekao da postoje sporna pitanja oko brze digitalizacije notarske službe koja treba da budu razmotrena na vreme, uključujući kako EU može da obezbedi da osetljivi podaci budu zaštićeni i da pravosuđe bude nezavisno u korišćenju IT sistema.

"Kako možemo pomiriti veštačku inteligeniciju i ljudsku kontrolu? Kako da izbegnemo isključivanje starijih ili ljudi sa invaliditetom iz procesa a da ne proširimo digitalni jaz koji već postoji u populaciji?", dodao je Ruskas.

Korona kriza je samo istakla potrebu digitalizacije pravosuđa u prvi plan, rekla je vršilac dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata Evropske komisije za pravdu i potrošače Sala Sastamoinen (Salla Saastamoinen).

Predsednik komore nemačkih notara Jens Borman rekao je na skupu da je cilj dostizanja evropskog digitalnog suvereniteta predsednice EK Ursule fon der Lajen relevantan u svetu notara kao i u svakom drugom evropskom sektoru.

"Moramo ipak da se zapitamo ko ima kontrolu nad tehnologijama koje svakodnevno koristimo i koje druge organizacije će imati pristup veoma osetljivim podacima sa kojima mi radimo", rekao je Borman.

Predsednik saveta francuskih notara David Ambrosiano rekao je da zakoni poput američkog zakona o klaudu mogu da ugroze evropsku kontrolu nad osetljivim podacima i da se mora voditi računa i o vlasništvu nad ključnim tehnologijama za obradu takvih podataka.

Istovremeno je Ruskas najavio da će Notari Evrope od 2021. pokrenuti novi program obuke, "uključujući kreiranje onlajn platforme za obuku EU notara".

Komisijini planovi za digitalizaciju pravosuđa objavljeni su u vreme kada su notari primorani da se prilagode na rad na daljinu u uslovima pandemije korona virusa.

Do kraja 2021. Komisija će doneti zakonodavstvo o prekograničnoj pravosudnoj saradnji, o razmeni digitalnih informacija u slučajevima prekograničnog terorizma, kao i planove za Zajednčku platformu za saradnju timova za istrage.

Sastamoinen je naglasila značaj veće digitalizacije u sektoru.

"Digitalizovano pravosuđe nije samo 'lepa stvar', nego je postalo potreba", rekla je Sastamoinen.

Izvor: EURACTV.com

Foto: Pixabay.com