Evropska komisija objavila je predloge pravila koja treba da uvedu red u digitalni svet, uključujuči društvene mreže i internet trgovinu, i da primoraju internet džinove da se pridržavaju širokog spektra obaveza.

Zakonom o digitalnim uslugama (DSA) i Zakonom o digitalnim tržištima (DMA), pored obaveza i zabrana u digitalnom svetu, predviđene su i sankcije koje treba da odvrate velike "internet igrače" od zloupotrebe položaja.

"Moramo da napravimo pravila koja uvode red u haos. O tome se radi u DSA: kreiranju novih propisa, stvaranju bezbednosnog i pouzdanog onlajn sveta za korisnike", rekla je 15. decembra posle predstavljanja predloga izvršna potpredsednica EK koja koordiiniše poslove oko digitalne agende i komesarka za konkurenciju Margrete Vestager.

"Treba da možemo da verujemo onome što vidimo onlajn, da se krećemo (kroz onlajn prostor) bez suočavanja sa terorističkom propagandom i sa osećanjem da su igračke kupljene onlajn bezbedne", istakla je Vestager.

DSA reguliše obaveze u sklopu digitalnih usluga koje deluju kao posrednici u povezivanju potošača sa robom, uslugama ili sadržajem.

Taj zakon će doprineti boljoj zaštiti potrošača i osnovnih prava u onlajn sferi, uspostaviti snažan okvir za transprarentnost i odgovornost onlajn platformi i dovešće do otvorenijeg i pravednijeg digitalnog tržišta, navela je EK.

Novi propisi će zahvaljujući harmonizaciji na nivou EU i direktnoj primeni olakšati pružanje digitalnih inovacija širom bloka istovremeno obezbeđujući isti nivo zaštite svim građanima EU.

Kako DSA štiti lične podatke a kako se bori protiv dezinformacija?

DSA je kreiran uz puno poštovanje postojećih pravila o zašititi podataka, uključujući Opšte uredbu o zaštiti podataka (GDPR) i Direktivu o ePrivatnosti, i ne menja ništa u zaštiti predviđenoj tim propisima, saopštila je Evropska komisija.

Komsiija je navela da predložena pravila o tome kako platforme moderiraju sadržaj, o oglašavanju, algoritamskim procesima i ublažavanju rizika, imaju za cilj da platforme, posebno veoma velike, postanu odgovornije i preuzmu odgovornost za radnje koje preduzimaju i sistemske rizike, uključujući kada je reč o dezinformacijama.

Zakon o digitalnim uslugama se neće izričito baviti nekim specifičnim izazovima vezanim za dezinformacije već će to obuhvatti ažurirani Kodeks prakse o deznformacijama i nove Komisijine Smernice, kako je najavljeno u Akcionom planu za evropsku demokratiju.

Kako očuvati balans sa osnovnim pravima i slobodom izražavanja?

U takstu predloga je i važno pitanje slobode izražavanja, uključujući zaštitu od mešanja vlada u slobodu izražavanja i informisanja ljudi.

Ta pravila su, kako je navela EK, "pažljivo kalibrisana" i prate ih snažne mere zaštite slobode izražavanja i efikasnog prava na obeštećenje kako bi se izbeglo nedovoljno ili prekomerno uklanjanje sardržaja zbog nezakonistosti.

Predlog DSA korisnicima i potrošačima daje mogućnost da ospore odluke internet platforme o uklanjanju njihovog sadržaja i u slučaju kada su te odluke zasnovane na uslovima koje je postavila platforma.

Korisnici, kako se navodi, mogu da upute žalbe direktno platformi, izaberu vansudsko telo za rešavanje sporova ili da se obrate sudovima.

DSA, kako se navodi, predlaže pravila o transparentnosti odluka o moderiranju sadržaja. Dalje piše da će korisnici i potršači kroz izveštaje revizora i nezavisna istražanja moći bolje da razmeju uticaj veoma velikih platformi na društvo.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP