Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je danas da su svetu potrebni multilateralizam koji će donositi rezultate i svetski poredak zasnovan na postojećim realnostima i okrenut budućnosti, a ne zarobljen u svetu od pre 75 godina.

"Multilateralizam 21. veka mora biti umrežen, i povezivati sistem UN i drugih organizacija, od međunarodnih finansijskih institucija do regionalnih organizacija i trgovinskih saveza", rekao je Gutereš u govoru pred nemačkim parlamentom u Berlinu povodom 75. godišnjice osnivanja UN.

Generalni sekretar UN je naglasio da "taj multilateralizam mora biti inkluzivan", da mora "da nadilazi vlade i da prizna ulogu civilnog društva, regiona i gradova, privrede i akademskih institucija".

Gutereš je rekao da su tri glavna izazova sa kojima se suočava današnji svet borba protiv pandemije kovid-19, uspostavljanje svetskog mira i bezbednosti i sprečavanje klimatskih promena.

On je zahvalio Nemačkoj, rekavši da je ona još pre mogo godina shvatila značaj zdravstvene bezbednost, rada na opštoj zdravstvenoj zaštiti i pružanja pomoći zemljama u izgradnji zdravstvenih sistema otpornih na krize, kao i da je prepoznala centralnu ulogu Svetske zdravstvene organizacije.

"Zahvaljujući odsudnoj pomoći zemalja kao što je Nemačka, Ujedinjene nacije su mogle da pokrenu snabdevanje 172 zemlje medicinskom opremom i potrepštinama. U 63 zemlje kojima je najpotrebnija pomoć, mi smo kroz Plan globalnih humanitarnih mera pružili pomoć koja spašava živote", rekao je Gutereš u govoru koji je održao na nemačkom jeziku.

Prema njegovim rečima, sledeći izazov je da se obezbedi da vakcina protiv kovid-19 bude shvaćena kao "opšte dobro, da bude svugde i svim ljudima dostupna", i da bude "vakcina koja pripada ljudima".

"Isto tako moramo da se borimo protiv virusa dezinformacija. U celom svetu vidimo kako populistički elementi, koji ignorišu nauku, obmanjuju javnost i, u sprezi sa dezinformacijama i divljim teorijama zavere, u velikoj meri pogoršavaju situaciju", rekao je Gutereš, dodajući da zato UN, oslonjene na nauku, informacijama i savetom stvaraju poverenje, uključujući i poverenje u vakcinu.

Gutereš je rekao da je pod vođstvom Nemačke kao predsedavajuće EU pokrenut pandemijski paket pomoći za evropske zemlje čije su ekonomije doživele udarac.

"Ali moramo učniti i mnogo više da bi ublažili nesreću mnogih zemalja u razvoju i onih sa srednjim prihodima, koje stoje pred dužničkom krizom i krizom iividnosti, koja može da ugrozi svetsku privredu. Dali smo niz predloga kako može da se napravi hitno potreban ekonomski konopac za spasavanje", rekao je Gutereš.

On je podsetio da se, u cilju fokusiranja na zajedničku borbe protiv pandemije i stvaranje prostora za diplomatiju i neophodnu pomoć, izjasnio za proglašenje globalnog primirja i naglasio da je Nemačka bila jedan od glavnih zagovornika takve rezolucije u Savetu bezbednosti UN.

Izražavajući zahvalnost Nemačkoj i posebno kancelarki Angeli Merkel na angažmanu u međunarodnim mirovnim i posmatračkim misijama i na "širokogrudom" odnosu te zemlje prema izbeglicama, Gutereš je naglasio "da je potrebno učiniti više da bi se ponovo uspostavio međunarodni sistem zaštite izbeglica i odbio napad na ljudska prava na svom frontovima".

"Uvek smo iznova pred izazovom da vrednosti i težnje Opšte deklaracije o ljudskim pravima sprovedemo tako da na terenu dovedu do stvarnih promena. Pri tome se ne radi o ovom ili onom pravu, već o svim pravima- građanskim, kulturnim, ekonomskim, političkim i socijalnim. I ta prava moramo da promovišemo i kada smo suočeni sa novim izazovima, kao što su promena klime ili digitalizacija", rekao je Gutereš.

Generalni sekretar je naglasio da je u ovom trenutku "najveća dugoročna pretnja za opštu bezbednost ne dolazi od ratova koji se vode na bojnom polju, već od samoubilačkog rata protiv prirode".

On je ocenio da sve zemlje, a posebno bogate, moraju da naprave planove kako do 2050 nameravaju da smanje na nulu emisiju štetnih gasova, i da sebi pre narednog klimatskog samita postave još ambicioznije ciljeve za ispunjenje obaveza iz Pariskog ugovora o klimi.

"Kvantni skok u pravcu neutalnosti u emsiiji štetnih gasova neće biti moguć bez zemalja u razvoju. Tim zemljama biće potrebna značajna podrška. Zato je neophodno da razvijene zemlje ispune finansijska obećanja u vezi sa klimom", rekao je Gutereš, dodajući da je potrebno da se sa klimatskim ciljevima uskadi i globalna finansijska struktura.

Gutereš je istakao da se uz napore koji se preduzimaju radi smanjenja štetnih emisija, mora pomoći i zemlljama koje već trpe posledice, i da se prilikom preduzimanja klimatskih mera ne sme zapostaviti adaptacija na buduće delovanje klime, pogotovo u najmanje razvijenim i ostrvskim zemljama.

"Postoji još čitav niz izazova koji pozivaju na saradnju - potkopavanje režima nuklearng razoružavanja, odsustvo zakona u sajber-prostoru, taj spisak bi se mogao nastaviti. Postoji zajednički imenitelj za savladavanje svih tih izazova - globalna saradnja", rekao je generalni sekretar UN.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP