Portugal je 1. januara preuzeo šestomesečno predsedavanje Savetu Evropske unije. Moto "Vreme za pravedni, zeleni i digitalni oporavak" jasno ukazuje na viziju i prioritete Portugala tokom njegovog četvrtog predsedavanja.

U vreme pandemije kovida-19 predsedavanje Portugala se suočava sa brojnim izazovima.

Njegova glavna misija uključuje jačanje otpornosti Evrope i poverenja u evropski socijalni model, promovisanje EU koja je inovativna i okrenuta budućnosti, zasnovana na zajedničkim vrednostima solidarnosti, konvergencije i kohezije.

Cilj Portugala je da njegovo predsedavanje bude fleskibilno, da gradi mostove, da postigne konkretne rezultate u ekonomskom oporavku i da izvede EU iz krize. Da bi se to postiglo, definisano je pet glavnih prioriteta, u skladu sa ciljevima strateške agende EU.

Otporna Evropa

Kako bi se Evropa držala zajedno i bila spremna da se suoči sa krizom, portugalsko predsedavanje želi da poveća investicije i oporavak ekonomije zasnovan na evropskom ekološkom dogovoru i digitalnoj tranziciji, da promoviše održivi rast i otvara radna mesta.

Predsedavanje će takođe nastojati da ojača solidarnost i vrednosti kroz jačanje demokratije i vladavine prava, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštitu evropskih građana.

Socijalna Evropa

U kontekstu ekonomskog oporavka, cilj Portugala je da tokom predsedavanja jača evropski socijalni model tako što će raditi na ublažavanju posledica nezaposlenosti i borbi protiv siromaštva, socijalne isključenosti i nejednakosti.

Cilj će biti i jačanje teritorijalne kohezije i održavanje Socijalnog samita, na kojem će se diskutovati o socijalnoj dimenziji obnavljanja i razvoja evropske ekonomije, kao i digitalnoj i klimatskoj tranziciji.

Zelena Evropa

Jedan od ciljeva portugalskog predsedavanja je održivi oporavak evropske ekonomije i "zelenija Evropa". Da bi se postigao taj cilj Portugal će raditi na promovisanju Evropskog zelenog dogovora i primeni Zakona o klimi i zakona o dekarbonizaciji.

Na agendi će biti i plava ekonomija i održivo korićenje okeanskih resursa, kao i razvoj transportnih i energetskih strategija koje podržavaju održivost životne sredine.

Digitalna Evropa

Na listi prioriteta je ubrzanje pravedne i inkluzivne digitalne tranzicije, čiji je cilj jačanje evropskog liderstva u digitalnoj ekonomiji, u oblastima inovacije i regulacije i promovisanje strategije za globalnu digitalnu saradnju.

U primeni najboljih digitalnih praksi u javnoj administraciji posebna pažnja će biti usmerena na administrativno, fiskalno i pojednostavljivanje u sektoru usluga.

Globalna Evropa

Jačanje uloge Evrope u svetu, na bazi otvorenosti, efikasnog multilateralizma i jačanja međunarodnih partnerstava, peti je prioritet predsedavanja Portugala.

Ciljevi u toj oblasti biće jačanje mehanizama regulacije globalizacije, međunarodna saradnja i zajednički odgovor na humanitarne krize i vanredne situacije.

Prioriteti će biti bliži odnosi EU i Afrike, jačanje strateških odnosa sa Indijom, partnerstvo sa Ujedinjenim Kraljevstvom i transatlantski odnosi.

Program trojnog predsedništva

Portugal je deo trojnog predsedništva EU, zajedno sa prethodnom i narednom predsedavajućom zemljom, Nemačkom i Slovenijom.

Kako su tri članice EU ranije saopštile u zajedničkoj deklaraciji, glavni cilj trojnog predsedništva je suočavanje sa pandemijom kovida-19 i njenih socijalnih i ekonomskih posledica.

Naglašena je i potreba razvoja otpornije EU koja će biti bolje pripremljena za rešavanje kriza u budućnosti.

Pored rešavanja zdravstvene krize i ekonomskog oporavka, drugi ciljevi sadržani u njihovom programu uključuju povećanje investicija, otvaranje radnih mesta, postizanje klimatski neutralne Evrope, jačanje evropskog socijanlog modela, digitalna transformacija, zaštita demokratije, ljudskih prava i sloboda, sveobuhvatno partnerstvo sa Velikom Britanojom, jačanje uloge Evrope u svetu i promovisanje multilateralizma.

Četvrto predsedavanje Portugala

Portugal je prvi put predsedavao Savetu EU u prvoj polovini 1992. godine, kada je njegov moto bio "Ka Evropskoj uniji".

Glavni uspesi iz tog perioda su potpisivanje Ugovora o EU i Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru.

Tokom drugog predsedavanja Portugala 2000. godine organizovan je prvi samit EU-Afrika. Tada je pokrenuta Lisabonska strategija i potpisan sporazum iz Kotonua između EU i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.

Moto trećeg predsedavanja 2007. bio je "Snažnija EU za bolji svet", a njega je obeležilo potpisivanje Lisabonskog sporazuma, kojim je reformisan sistem funkcionisanja EU.

Izvor: Portugalsko predsedavanje

Foto: Portugalsko predsedavanje