Dok Bugarska aktivno radi na tome da za tri godine zameni nacionalnu valutu evropskom, Rumunija odlaže planove jer prvo mora da sredi makroekonomsku situaciju dodatno pogoršanu zbog korona krize.

Bugarska će doneti nacionalni plan za uvođenje evra sa detaljima mera koje treba da preduzmu vlasti i poslovni sektor radi uspešnog usvajanja zajedničke evropske valute.

"Očekujemo da naša zemlja uđe u zonu evra 2024. Glavni zadaci bugarske vlade na tom putu odnose se na sprovođenje daljih obaveza nakon što je Bugarska ušla u Mehanizam ERM II u julu 2020. godine", rekao je bugarski ministar finansija Kiril Ananiev, preneo je Euraktiv Bugarska.

Uspešno članstvo u zoni evra zahteva dobru pripremu sektora biznisa i javnosti kako bi se obezbedila glatka i brza tranzicija sa plaćanja u levima na ona u evrima.

"Intenzivno radimo kako bismo ispoštovali vremenski okvir i postavljeni minimalni period u ERM II. U ovom trenutku nema ozbiljne opasnosti da nećemo ispuniti neke od obaveza. Naravno, ispunjavanje Mastrihtskih kriterijuma zavisi od parametara koje formiraju članice zone evra i koje je teško predvideti u sadašnjoj neizvesnoj situaciji", rekao je Ananiev.

Ministar je rekao i da je pandemija korona virusa šok za svetsku i evropsku ekonomiju, uključujući bugarsku.

"Socio-ekonomske posledice (pandemije) su ozbiljne ali verujem da neće biti faktor da se produži naš boravak u ERM II", istakao je Ananiev.

Kako je dodao, Bugarska će zadržati fiskalnu održivost i upravljaće svojim javnim finansijama disciplinovano i mudro, kao što je to radila više od 20 godina.

Rumunija opet odložila priključenje zoni evra

Rumunska vlada je pak ponovo odložila rokove za ulazak u zonu evra pozivajući se na debalans makroekonomskih indikatora zbog pandemije.

Trenutno Rumunija ne ispunjava kriterijume za ulazak u zonu evra i mere za podsticaj ekonomije za vreme pandemije već su povećale makroekonomske debalanse, preneo je Euraktiv Rumunija.

Međutim, zemlja je imala veliki deficit i pre nego što su registrovani prvi slučajevi zaražavanja korona virusom i  Evropska komisija je pokrenula postupak zbog prekomernog deficita.

Komisija je saopštila da neće preduzimati dalje korake u tom postupku zbog vanredne situacije ali će nastaviti da prati stanje i traži korektivne mere da se fiskalna situacija dovede "na održiv put".

Pored toga, u sadašnjim okolnostima se očekuje brzi rast rumunskog javnog duga a inflacija je među najvišim u EU.

Da se prelazak na evro odlaže, objavljeno je nedavno u dokumentu ministarstva finansija u kome se navodi da će se vlada na prvom mestu usmeriti na obnovu makroekonomskog balansa i borbu protiv pandemije. Kako se dodaje, vlada će kasnije napraviti novi raspored za priključenje zoni evra.

Vlada desnog centra, koja je preuzela dužnost krajem 2020, saopštila je da će se u kratkoročnom do srednjeročnom periodu koncentrisati na korišćenje fondova za oporavak i izdržljivost. Istovremeno će se fokusirati i na povezane reforme za poboljšanje kvaliteta života i doprinos održivom razvoju.

Prethodna socijalistička vlada je 2019. objavla kalendar delovanja sa ciljem da Rumunija 2024. sa leja pređe na evro.

Izvor: EURACTIV.bg, EURACTIV.ro

Foto: Beta