Evropska komisija 27. januara je pokrenula široku raspravu o izazovima  i mogućnostima koje nosi starenje evropskog društva.

U narednim decenijama broj starijih ljudi u EU će rasti i predviđa se da će do 2070. stariji od 65 godina činiti 30% populacije prema 20% sada.

Istovremeno se očekuje da udeo starijih od 80 godina bude više nego udvostručen, na 13% stanovništva EU do 2070, saopštila je Evropska komisija.

Takođe se previđa da će broj ljudi kojima će potencijalno biti potrebna dugotrajna pomoć i nega porasti sa 19,5 miliona u 2016, godini na 23,6 miliona u 2030. i 30,5 miliona u 2050.

U tzv. zelenoj knjizi Evropske komisije, odnosno dokumentu koji je poslužio kao osnova za pokretanje debate, govori se o uticaju demografskog trenda na ekonomiju i društvo EU i poziva javnost da izrazi svoje stavove o tom pitanju u javnoj raspravi. Javna rasprava će trajati 12 nedelja.

Taj dokument pokriva brojne oblasti, od promocije zdravih stilova života i podsticanja celoživotnog učenja, do jačanja sistema zdravstvene zaštite i nege kako bi se zadovoljile potrebe starijih.

Ističu se potreba da se više ljudi privuče u radnu snagu i mogućnosti za otvaranje radnih mesta i razmatra uticaj starenja na karijere, blagostanje, penzije, socijalnu zaštitu i produktivnost.

U dokumentu se naglašava značaj uspostavljanja ravnoteže između održivih rešenja za sisteme socijalne zaštite i jačanja međugeneracijske solidarnosti.

Potpredsednica Evropske komisije za demokratiju i demografiju Dubravka Šuica rekla je da je starenje stanovništva  rezultat činjenice da današnje generacije žive duže i zdravije nego ranije i da nosi nove izazove ali i mogućnosti koje treba razmotriti.

Komisija je navela da u javnoj raspravi mogu da učestvuju svi zainteresovani građani i organizacije iz zemalja EU a ona će, na osnovu rezultata, razmotriti političke odgovore sa ciljem da pomogne članicama da odgovore na starenje populacije.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Shutterstock,com