Evropska komesarka za koheziju i reforme Eliza Fereira ocenila je da novi dugoročni budžet EU i fond za oporavak od posledica pandemije korona virusa nude jedinstvenu priliku Bugarskoj, kao i ostalim članicama EU, da se reformiše, modernizuje i smanji regionalne razlike.

Govoreći na jednom onlajn skupu, Fereira je rekla da su iz fonda za oporavak EU od ukupno 750 milijardi evra za Bugarsku rezervisane 10,4 milijarde, što odgovara 17% BDP zemlje.

Od te sume, 6,3 milijarde evra će biti u formi grantova a ostalo zajmovi, navela je Fereira na konferenciji "Evropska podrška ekonomskom oporavku, koheziji i reformama u Bugarskoj" koju je nedavno organizovao Euraktiv Bugarska.

Bugarska, koja 4. aprila izlazi na izbore, poslala je početkom februara u Brisel drugi nacrt svog Plana za oporavak i otpornost.

Kritičati u Sofiji upozoravaju da sadašnja bugarska vlada ne može najbolje da iskoristi evropska sredstva.

Evrokomesarka je izrazila nadu da će Komisija početi da daje novac čim sve članice ratifikuju budžet EU za 2021-2027. Inače, Bugarska je među prvima ratifikovala EU budžet.

Fereira je zatražila od Bugarske, kao i ostalih članica da sredstva iskoriste za reforme i investicije.

Prema njenim rečima, članice EU treba da iskoriste priliku da se modernizuju, reformišu i prevaziđu strukturna "uska grla" koja koče rast.

Fereira je istakla da nacionalni planovi oporavka treba da osiguraju da se ne produbljuju regionalne razlike.

Bugarska je inače tipičan primer zemlje u kojoj su ekonomske aktivnosti koncentrisane u četiri velika grada - Sofiji, Plovdivu, Varni i Burgasu. Takođe je u zemlji jasna podela između razvijenog juga i siromašnijeg severa, uključujući severozapad zemlje koji je najsiromašniji region u EU.

Od Bugarske i drugih članica Fereira je zatražila i da dobro koriste kohezionu politiku EU.

U Bugarskoj će EU kroz kohezionu politiku investirati 11,1 milijardi evra u periodu 2021-2027.

Kako bi se premostio jaz između hitnih potreba i oporavka, REACT-EU će Bugarskoj ponuditi još 436 miliona evra za kratkoročne mere za bolnice, mala preduzeća i radnike, kao i za pripreme za zelenu i digitalnu tranziciju.

Fereira se osvrnula i na sredstva iz novog Fonda za pravednu tranziciju (za energetsku tranziciju), s obzirom da prelazak na ugljenično neutralnu ekonomiju predstavlja poseban izazov za Bugarsku.

Bugarska u proizvodnji uglja u EU učestvuje sa 7% a u rudarstvu u zemlji je, kako se procenjuje, 56.000 radnih mesta.

Fereira je rekla da će EU obezbediti bugarskim regionima 1,3 milijarde evra da pomognu rudarima i svima koji zavise od tog sektora.

Ukupno je EU rezervisala za Bugarsku 22,5 milijardi evra, kada se saberu sredstva iz fonda za oporavak i iz kohezionog fonda.

Portugalska evrokomesarka se založila za efikasniji bugarski sistem istraživanja i inovacija, digitalizaciju i e-upravu, kao i angažovanje na ekološkim izazovima.

Takođe se evropska komesarka založila za ubrzavanje reforme vodosnabdevanja, smanjenje regionalnih razlika i dostizanje zelenih ambicija.

Bugarska zamenica ministra za regionalni razvoj Denica Nikolova rekla je da je jedan od prioriteta u nacionalnom planu smanjenje socijalnih i ekomskih razlika između gradskih i seoskih sredina i između centra i periferije zemlje.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta