Pandemija koja je pratila 2020. godinu ostavila je traga i na broju i vrsti inovacija koje su prijavljene Evropskom zavodu za patente (EPO). Godinu je obeležio strmoglavi pad broja patenata u pojedinim sektorima, ali i snažan rast u oblasti medicinskih tehnologija, farmaceutike i biotehnologije, pokazuje izveštaj EPO za 2020. godinu

Ukupan broj zahteva u 2020. godini za registraciju nekog patenta u Evropi ostao je gotovo nepromenjen, i sa ukupno 180.250 aplikacija bio je, uprkos pandemiji, svega 0,7% manji nego 2019. godine.

Taj broj, međutim, prikriva vrlo kontradiktorne trendove, sa oštrim padom broja aplikacija iz pojedinih zemalja i regiona i iz pojedinih tehnologija.

Kada je reč o zemljama iz kojih je zatraženo priznanje evropskog patenta, i dalje je sa 45%, ili 81.443 zahteva, prednjačilo 38 zemalja potpisnica Konvencije o evropskom patentu.

Prema toj konvenciji potpisanoj 1973. godine u Minhenu, nosilac evropskog patenta u svakoj zemlji ugovornici uživa prava i pravnu zaštitu kakvu bi imao u svojoj državi. Među 38 potpisnica konvencije je svih 27 zemalja EU, a Srbija se konvenciji pridružila 2010. godine.

Na drugom mestu po broju aplikacija su SAD sa 25% (44.293). Slede Japan sa 12% (21.841), Kina sa 7% (13.432), i Južna Koreja sa 5%, odnosno 9.106 aplikacija, a na sve ostale zemlje otpada 6% zahteva za dobijanje evropske zaštite patenta podnetih 2020. godine.

Među zemljama potpisnicama konvencije, ubedljivo vode Nemci sa 14%, odnosno 25.954 patentna zahteva. iz Francuske je stiglo 6% zahteva, a slede Švajcarska sa 5% i Holandija sa 4%, odnosno 6.375 aplikacija.

Tabela EPO, ipak, pokazuje da je u većini zapadnih članica EU došlo do stagnacije ili pada broja aplikacija.

Iz Srbije je, prema podacima EPO, tokom 2020. godine upućeno samo osam zahteva za dodelu evropskog patenta, ali je to samo jedan manje nego 2019. kada ih je bilo devet. Poređenja radi, iz Slovenije je u istom periodu zatražena evropska patentna zaštita za 165 inovacija,  iz susedne Mađarske za 107, iz Bugarske za 52, a iz Hrvatske za 22.

Podaci za 2020. godinu pokazuju kontinuirani porast broja aplikacija kompanija iz Kine i Severne Koreje. Južnokorejski Samsung prošle je godine preuzeo primat od kineskog Huaveja, a na trećem mestu je južnokorejski elektronski gigant LG. Među prvih deset kompanija, pet je evropskih, dve su iz Južne Koreje i po jedna iz Kine, Japana i SAD.

Gledano po tehnološkim oblastima, srazmerno najveći broj patenata, 14.295, odnosio se na oblast medicinskih tehnologija, koja pokriva sve vrste  instrumenata za medicinski tretman, dijagnostiku i hirurgiju, kao što su oprema za vakcinaciju, prostetika, kompjuterski tomografi ili pejsmejkeri.

Na tom polju po broju zahteva vodeće su bile SAD, ispred Nemačke, Japana, Kine i Južne Koreje.

U skladu sa ubrzanom digitizacijom globalne ekonomije, na drugom mestu su inovacije iz oblasti digitalne komunikacije.

Ipak, najveći porast broja aplikacija, od 10,2%, registrovan je u oblasti farmaceutike, a sledi, sa porastom od 6,3%, biotehnologija.

Među prvih deset tehnoloških oblasti po broju zahteva su i kompjuterska tehnologija, električne mašine i uređaji i transport. Spisak upotpunjuju merni uređaji, specijalne mašine i fina organska hemija.

Tih deset tehnoloških oblasti bilo je tokom 2020. zaslužno za ukupno  55% svih aplikacija za dodelu evropskog patenta.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EPO