Evropski parlament spreman je da tuži Evropsku komisiju, ako bude i dalje odlagala primenu mehanizma kojim se raspodela evropskih fondova zemljama članicama uslovljava poštovanjem vladavine prava i osnovnih vrednosti EU.

U rezoluciji koju su usvojili, evroposlanici su ocenili da to što Evropska komisija nije usvojila pravilnik za primenu mehanizma uslovljavanja, ne može biti razlog za njegovo odlaganje, i upozorili Komisiju da, ako smatra da je takva direktiva neophodna, mora da je donese najkasnije do 1. juna.

Evropski parlament će u suprotnom, kako se navodi u rezoluciji, propuštanje Komisije da zaštiti evropske finansijske interese i vrednosti smatrati "nečinjenjem" i protiv nje podići tužbu pred Sudom EU u skladu sa članom 265 Ugovora o funkcionisanju EU.

Prema tom članu, ako neka institucija EU propusti da deluje i time povredi ugovore, države članice i ostale institucije Unije mogu pred Sudom EU da pokrenu postupak radi utvrđivanja povrede. Pokretanje postupka je dopušteno samo ako je konkretna institucija prethodno bila pozvana da deluje.

U rezoluciji koja je 25. marta usvojena sa 529 glasova za, 148 protiv i 10 uzdržanih, evropski parlamentarci su ponovili da propuštanje država članica da poštuju vladavinu prava može da utiče na integritet budžeta EU.

Ocenili su i da postojeća pravila o poštovanju vladavine prava moraju biti primenjena i da se to ne može uslovljavati usvajanjem direktive za njihovu primenu, kakvu namerava da donese Evropska komisija.    

"Ako Evropska komisija ipak smatra da je takva direktiva neophodna, današnja rezolucija zahteva da ona bude gotova do 1. juna i da parlament bude  konsultovan pre njenog usvajanja. Evropski poslanici ponovo naglašavaju važnost da se mehanizam vladavine prava primeni bez odlaganja, posebno imajući u vidu njegove potencijalne implikacije na predstojeću raspodelu sredstava iz fonda za obnovu 'EU sledeće generacije'",  saopštio je Evropski parlament.

Rezolucija je rezultat dugotrajne rasprave u EP, na kojoj su poslanici Evropsku komisiju podsećali da je od 1. januara 2021. godine već na snazi uredba kojim se pravo država članica da dobiju sredstva iz evropskih fondova uslovljava poštovanjem vladavine prava.

U "Uredbi o režimu uslovljavanja radi zaštite budžeta Unije", navodi se da se vladavina prava odnosi na vrednosti sadržane u Ugovoru, i da obuhvata "načela zakonitosti što podrazumeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički zakonodavni postupak, pravnu sigurnost, zabranu arbitrarnosti izvršne vlasti, efikasnu sudsku zaštitu, uključujući pristup pravosuđu, koju sprovode nezavisni i nepristrasni sudovi, što se odnosi i na osnovna prava, podelu vlasti, te nediskriminaciju i jednakost pred zakonom".

Uslovljavanje evropskih fondova vladavinom prava je uoči usvajanja višegodišnjeg budžeta EU izazvalo oštro protivljenje Mađarske i Poljske, koje su od veta odustale tek posle kompromisa lidera EU da Evropski sud pravde treba da oceni zakonitost takvog mehanizma.

Deo kompromisa posle kojeg je krajem decembra konsenzusom usvojen predloženi budžet, bilo je i sporno obećanje Evropske komisije da mehanizam uslovljavanja neće aktivirati dok ne izradi direktivu o njegovoj primeni. Stav komisije bio je i da treba sačekati ocenu suda o zakonitosti mehanizma.

Gotovo svi učesnici rasprave u Evropskom parlamentu su uoči usvajanja najnovije rezolucije naglasili da je mehanizam pravno obavezujuć, bez obzira na neobavezujući stav Evropskog saveta, i bez obzira na postupak pred Evropskim sudom koji ne zadržava sprovođenje mehanizma.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Evropski parlament