Lični i lokalni doktori uživaju najveći poverenje kada su u pitanju informacije o vakcini protiv kovida-19, dok građani najmanje veruju socijalnim medijima i ruskim medijima, rezultati su istraživanja sprovedenog u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i Italiji.

Istraživanje koje je sprovela marketinška agencija Flajšmen Hilard (FleishmanHillard) pokazuje da Francuzi generalno imaju najmanje poverenja prema svim izvorima informacija o vakcini.

Posle lekara, ispitanici najviše veruju nacionalnim naučnim stručnjacima u sve četiri zemlje.

Kada su u pitanju nacionalne vlade i Evropska unija tu su rezultati polarizovani. U Španiji postoji visok stepen poverenja prema EU, dok se vladi ne veruje kada su u pitanju informacije o vakcinama. Nasuprot tome, Nemci imaju veliko poverenje u svoju vladu, ali ne veruju EU.

Građani Francuske ne veruju ni svojoj vladi ni EU, dok Italijani veruju i državnim i evropskim institucijama.

U svim zemljama osim Italije ispitanici su iskazali veće poverenje svojim poslodavcima nego nacionalnim institucijama.

Osim u Nemačkoj, ispitanici ne veruju ni državnim medijima, a najmanje poverenja u sve četiri zemlje imaju prema informacijama ruskih medija.

Istraživanje pokazuje i da je došlo do pada poverenja prema gotovo svim izvorima informacija o vakcinama između prvog i dugog talasa pandemije, posebno u Italiji i Španiji.

To se uglavnom može pripisati opštoj pandemijskoj situaciji i tome što su građani postali oprezniji u verovanju izvorima informacija.

Dok su uočeni uspesi i neuspesi u odgovoru na krizu nesumnjivo rezultirali značajnim gubitkom poverenja u nacioanalne vlade u Španiji i Italiji, poverenje u lokalne doktore u obe zemlje je poraslo, navodi se u istraživanju.

U sve četiri zemlje građani oklevaju da se vakcinišu uglavnom iz istih razloga. U Nemačkoj i Francuskoj to su najčešće zabrinutost zbog, kako smatraju, nedovoljne ispitanosti bezbednosti i efikasnosti vakcine i mogućih dugoročnih neželjenih efekata.

U obe zemlje najmanje 10% ispitanika veruje da je u pitanju državna zavera.

Istraživanje je pokazalo da nivo poverenja u vakcine može biti povezan sa time šta građani misle o farmaceutskim kompanijama.

U Španiji, na primer, samo polovina ispitanika veruje da je njihov interes na prvom mestu farmaceutskim kompanijima.

Istraživanje je pokazalo i da 56% Italijana veruje u vakcine, a 44% je potrebno dodatno ubediti da prime vakcinu. Osim 6% koji su rekli da ništa ne može promeniti njihovo mišljenje, ostali ispitanici bi primili vakcinu ako bi im bili predstavljeni dokazi o njihovoj efikasnosti i bezbednosti ili iz drugih praktičnih razloga, na primer da bi mogli da putuju.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP