Pandemija i njene ekonomske posledice nepovoljno su uticale i na kvalitet života zatvorenika, pokazao je novi izveštaj Odbora za sprečavanje torture (CPT) Saveta Evrope koji je objavljen 6. maja.

CPT je objavio set minimalnih zahteva oko uslova u evropskim zatvorima jer ga brinu negativni efekti mera štednje u nekim državama. Uslovi bi mogli dalje da se pogoršaju u slučaju mogućih dubljih budžetskih ograničenja zbog dugoročnog uticaja pandemije kovida-19.

U godišnjem izveštaju za 2020, CPT, čiji je pun naziv Evropski odbor za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, navodi da je tokom brojnih poseta uočio probleme u zadovoljavanju osnovnih potreba zatvorenika u određenim ustanovama, što može da dovede do situacije u kojoj su zatvorenici izloženi nehumanom i ponižavajućem postupanju.

Kako se navodi, Odbor je ukazao da se u nekoliko članica Saveta Evrope pandemija kovida-19 poklopila sa budžetskom krizom u zatvorskim sistemima.

Konkretno, tokom poseta zemljama uočena su znatna smanjenja budžeta za zatvore koja su nepovoljno delovala na kvalitet života zatvorenika odnosno na njihovu ishranu, grejanje, režim aktivnosti, pristup poslu i vreme koje provode van ćelija.

Odbor je upozorio da mere štednje mogu da povećaju siromaštvo među zatvorenicima, pored ostalog da im ograniče telefonske kontakte sa porodicom i uskrate im mogućnost za male kupovine.

Taj problem može posebno da pogodi zatvorenike koji ne dobijaju novac od porodica ili nekoga spolja a koji čine značajan deo zatvorske populacije u mnogim zemljama.

"Lica lišena slobode u zatvorima ili drugim instuicijama imaju pravo na odgovarajuće uslove života. Ključno je istaći da su osnovna socijalna i ekonomska prava zatvorenih lica nedeljiva od njihovog prava na human tretman", rekao je predsednik CPT Alen Mičel.

Kako se navodi, CPT smatra da sva lica lišena slobode treba da imaju, kao minimum, pristup dovoljnoj količini čiste vode za piće, adekvatnoj ishrani i po količini i po nutritivnim vrednostima, pristojnim uslovima za spavanje i život i za održavanje čistoće.

Ostali suštinski minimlani zahtevi odnose se na pristup zdravstvenim uslugama, pristup poslu i poštenu naknadu za rad, pristup drugim svrsishodnim aktivnostima i redovan kontakt sa svetom spolja.

U izveštaju se podseća da je CPT bio prvo telo Saveta Evrope koje je, još u martu 2020, objavilo smernice članicama u uslovima pandemije.

Tokom 2020. CPT je organizovao 14 poseta u ukupnom trajanju od 125 dana od kojih je šest bilo u sklopu godišnjeg programa periodičnih poseta članicama Saveta Evrope a osam su bile "ad hok".

U 2021. su već obavljene periodične posete Srbiji, Švedskoj, Švajcarskoj i Turskoj a planirane su i posete Austriji, Bugarskoj, Letoniji, Litvaniji, Rusiji i Velikoj Britaniji.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta