Na rad Saveta EU u 2020. delovale su vanredne okolnosti zbog pandemije korona virusa. Savet je od marta te godine morao da prilagodi funkcionisanje i proces odlučivanja nastalim okolnostima, uključujući privremeno derogiranje nekih procedura, kako bi se obezbedio institucionalni kontinuitet.

Izveštaj Saveta EU pokazao je da je u javnom registru na kraju 2020. bilo više od 440.000 dokumenata od čega je više od 71% javno i može da se preuzme.

U 2020. u registar je dodato više od 22.000 dokumenata na orginalnom jeziku od čega je gotovo 73% javno. Javni registar Saveta konsultovan je gotovo 400.000 puta.

Navodi se da svako može da traži pristup dokumentima navedenim u javnom registru koji još nisu javni. Pristup se odbija samo u izuzetnim slučajevima, uključujući kada je reč o potrebi da se zaštiti proces odlučivanja institucija i javni interes u pitanjima odbrane i međunarodnih odnosa. Ako zahtev bude odbijen, može da se ponovi.

Savet je u 2020. dobio 2.321 zahtev za pristup dokumentima i 26 ponovljenih kojima se tražio pristup do 13.382 dokumenta radi analize. To je znatno više nego prethodnih godina.

U početnoj fazi, puni pristup dat je za 11.254 dokumenta (84%) a delimični za 542 (4%) dok je pristup odbijen za 1.586 dokumenata (11,9%).

Posle ponovljenog zahteva, puni pristup je dat za 35 dokumenata a delimični za 31. Savet je naveo da je odbijen pristup za 52 dokumenta.

Kako se navodi, traženi su dokumenti iz brojnih oblasti, najviše pravosuđa i unutrašnjih poslova (20,4%), ekonomske i monetarne politike (16,7%), zajedničke spoljne i bezbednosne politike (13,1%) i opštih poslova (6,7%).

Zahtevi su uglavnom došli iz akademskog sveta (39%) i od predstavnika civilnog društva i organizacija privatnog sektora (20,5%).

Savet EU je godišnji izveštaj o sprovođenju regulative koja se tiče pristupa javnosti dokumentima odobrio krajem aprila.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com