Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) počeće da radi 1. juna i baviće se istragama krivičnih dela protiv budžeta EU. To je prvo nadnacionalno javno tužilaštvo i u njegovom radu učestvuju, za sada, 22 članice EU.

"Od 1. juna evropski tužioci predvođeni Laurom Kovesi 'pritegnuće' kriminalce i obezbediti da se nijedan evro ne baca na korupciju ili prevaru", rekla je potpredsednica Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Vera Jurova.

Evropski komesar za pravdu Didije Rejnders rekao je da će se sa početkom rada EPPO otvoriti nova faza u istoriji evropske integracije ističući da je osnovna misija novog evropskog tela da štiti EU fondove od kriminalca u zajedničkom interesu građana.

Kako je dodao, EPPO će pratiti sprovođenje instrumenta Naredna generacija EU kako bi se osiguralo da se ta sredstva troše za pomoć ekonomijama da se oporave od krize.

EPPO je prvo nadnacionalno javno tužilaštvo i zaduženo je za istrage i gonjenje počinioca krivičnih dela protiv budžeta EU.

Istrage i gonjenje počinioca sprovodiće se kada su u pitanju sledeće vrste prevera i drugih krivičnih dela protiv finansijskih interesa EU: prevare sa rashodima i prihodima, prevare sa porezom na dodatu vrednost u koje su umešane dve ili više članica i čija je vrednost najmanje deset miliona evra, pranje novca preko imovine proistekle iz prevara sa EU budžetom, aktivna i pasivna korupcija ili malverzacije koje utiču na finansijske interese EU i učestvovanje u kriminalnim organizacijama kojima su u fokusu krivična dela protiv budžeta EU.

Novo telo EU takode će moći da istražuje i goni druge ilegalne aktivnosti koje su "neraskidivo povezane" sa prekršajima protiv budžeta.

Kancelarija će voditi istrage i krivične postupke potpuno nezavisno od Evropske komisije, drugih institucija i tela EU, kao i članica. Takođe će se dopunjavati i sarađivati sa drugim telima i agencijama EU, poput Olafa, Eurodžasta i Europola, kao i sa nadležnim organima članica koje ne učestvuju u evropskom tužilaštvu.

Očekuje se da EPPO istražuje oko 3.000 slučajeva godišnje.

EPPO je uspostavljen 2017. i finansiraće se iz budžeta EU. Vodiće ga Rumunka Kovesi a sedište mu je u Luksemburgu. U EPPO će raditi po jedan tužilac iz svake zemlje učesnice i drugo osoblje.

U EPPO ne učestvuju Mađarska, Poljska, Irska, Švedska i Danska.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EPPO