Vlade EU i Evropski parlament postigli su sporzum o pravilima koja će primorati velike multinacionalne kompanije da otkriju koliki im je prihod i koliki porez plaćaju u EU a koliki u zemljama koje Brisel smatra poreskim rajevima.

Novi zakon, koji je Evropska komisija predložila 2016, u sklopu je napora Brisela u borbi protiv izbegavanja poreza od strane velikih međunarodnih kompanija u vreme kada je EU preko potrebna gotovina za finansiranje ekonomskog oporavka posle pandemije korona virusa.

Prema novom zakonu, multinacionalne kompanije sa prometom većim od 750 miliona evra godišnje u dve uzastopne godine moraće da prijave profit, porez i broj zaposlenih u članicama EU i zemljama sa EU liste jurisdikcija koje ne sarađuju po poreskim pitanjima.

Međutim, podaci o porezu plaćenom u zemljama van EU i onih koje nisu na "crnoj listi" poreskih rajeva davaće se samo zbirno jer članice EU nisu želele da pristanu na detaljne "zemlja po zemlja" izveštaje.

Grupa Oksfam (Oxfam) je kritikovala novi zakon jer, kako navode, mnogi svetski poreski rajevi nisu na EU listi jurisdikcija koje ne sarađuju i samim tim izbegavaju kontrolu.

"Transparentnost samo za 27 članica EU i 21 jurisdikciju koja je trenutno na 'crnim ili sivim listama' znači čuvanje poslovne tajne za više od tri od četiri od gotovo 200 zemalja sveta", naveo je Oksfam.

"EU zakonodavci su multinacionalnim korporacijama dali obilje mogućnosti da nastave da tajno izbegavaju poreze preusmeravanjem profita u poreske rajeve izvan EU, poput Bermude, Kajmanskih ostrva i Švajcarske", rekla je Oksfamova ekspertkinja za poreze Kjara Putaturo (Chiara).

Ona kaže i da sporazum nudi kompanijama izuzeće od izveštavanja zbog komercijalno osetljivih informacija na pet godina, čime se otvara put da se izbegne obelodanjivanje. Takođe, kako je rekla Putaturo, velika granica za promet bi značila da zakon ne važi za 90% multinacionalnih kompanija.

Neki evroposlanici koji su pregovarali o sporazumu kažu da bi on ipak mogao da pomogne da poreski sistem bude pošteniji.

"Te mere poreske transparentnosti će pomoći da se osigura da multinacionalne kompanije plaćaju pravičnije svoj udeo i mogu doneti izvesnu pravičnost u poslovanju", rekao je evroposlanik Zelenih Ernest Urtasun iz Odbora za ekonomske i monetarne poslove EP.

Prema tink tenku Mreža za poresku pravdu, članice EU odgovorne su za 36% globalno izgubljenog poreza zbog zloupotrebe poreza na dobit, što zemlje u svetu košta više od 154 milijarde dolara godišnje jer se dobit prebacuje u jurisdikcije sa niskim porezima poput Irske, Luksemburga i Holandije.

Tekst sporazuma postignutog 1. juna sada ide na formalno usvajanje u dva odbora Evropskog parlamenta i na plenum EP, kao i u Savet EU.

Izvor: EURACTIV.com with Reuters

Foto: Pixabay.com