Pandemija je povećala korupciju širom Evropske unije, čiji su građani povremeno morali da potežu lične veze da bi dobili zdravstvenu negu, a neke vlade su koristile krizu za sopstvenu korist, saopštila je 15. juna organizacija Transparensi internešenal (Transparency International - TI).

Istraživanje, u kojem je učestvovalo više od 40.000 ljudi u 27 članica EU, od oktobra do decembra 2020, pokazalo je da se 29% ljudi oslanjalo na usluge ili prijatelje i porodice sa dobrim vezama da bi pristupili javnom zdravstvenom sektoru.

Mito je direktno dalo 6% ispitanika.

"Zdravstvo je posebno bilo žarište korupcije dok su se vlade borile protiv pandemije kovida-19", navodi se u godišnjem izveštaju TI o iskustvima i percepciji ljudi o korupciji u EU "Globalni barometar korupcije – EU 2021".

Najveći stepen korupcije u zdravstvenom sektoru zabeležen je u Rumuniji (22%) i Bugarskoj (19%), a oslanjanje na lične veze je bilo najčešće u Češkoj (54%) i Portugalu (46%).

Mnogi ispitanici su ocenili da njihova vlada nije upravljala pandemijom na transparentan način.

U Francuskoj, Poljskoj i Španiji tako misli 60% učesnika istraživanja.

TI je oceila da su nalazi istraživanja "posebno zabrinjavajući tokom pandemije kovida-19, kada je građanima bila hitno potrebna zdravstvena pomoć i vakcine".

"Ne samo da je obolelima od kovida-19 potrebna zdravstvena pomoć, nego vlade širom EU organizuju vakcinaciju da zaštite one najranjivije i planiraju da izdvoje više milijardi evra za oporavak posle pandemije", navodi se u saopštenju.

"Korupcija ugrožava sve te aktivnosti", dodaje TI i poziva vlade EU da udvostruče svoje napore da osiguraju pravedan oporavak od pandemije.

U izveštaju se ukazuje da su Mađarska i Poljska koristile krizu kao "izgovor za podrivanje demokratije" usvajanjem propisa koji su oslabili demokratske institucije.

Drugi političari su krizu videli kao "šansu da profitiraju", dodaju autori izveštaja, ukazujući na lobiranje za nabavku zaštitnih maski i skandale u koje su bili umešani neki nemački poslanici.

Pored zdravstvenog sektora, trećina stanovnika EU smatra da se korupcija u celini pogoršala u njihovoj zemlji, pokazuju rezultati istaživanja.

Gotovo polovina stanovnika ocenjuje da njihova vlada ne radi dobro na rešavanju tog problema.

Ispitanici su posebno izrazili zabinutost zbog "ugodnih veza" između vlada i privatnog sektora i očigledne lakoće s kojom kompanije mogu smanjiti svoje poreske račune.

"Ovi rezultati treba da budu poziv na buđenje", izjavio je direktor TI Mihil van Hulten.

"Postoje mnoge akcije koje odmah treba da budu sprovedene, kao što je povećanje transparentnosti lobiranja i na nacionalnom i na nivou EU i rešavanje problema izbegavanja poreza", rekao je Hulten.

Izvor: EURACTIV.com with AFP

Foto: Pixabay.com