Evropska služba za podršku azilu (EASO) transformisaće se u Agenciju EU za azil koja će pomoći da postupci za dobijanje azila u članicama budu kvalitetniji, ujednačeniji i brži.

Dogovor o toj transformaciji, što je ključna inicijativa iz Novog pakta i migraciji i azilu, postignut je 29. juna  između Evropskog parlamenta i Saveta, saopštila je Evropska komisija.

Stručnjaci nove agencije, njih 500, pružiće efikasniju podršku nacionalnim sistemima azila suočenim sa velikim brojem slučajeva čineći ukupan sistem upravljanja migracijama EU fleksibilnijim i održivijim, navodi se.

Potpredsednik EK za promociju evropskog načina života Margaritis Shinas podsetio je da je u septembru EK predstavila predlog za EU Pakt o migraciji i azilu sa ciljem stvaranja koherentnog evropskog sistema azila koji dobro funkcioniše. Kako je dodao, sporazum EP i Saveta predstavlja prvi značajan korak u tom pravcu.

"Agencija (za azil) će napraviti opipljivu razliku u procedurama azila, unaprediti zaštitu pojedinaca i popuniti 'praznine' radi veće konvergencije između sistema azila članica", istakao je Shinas.

Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson rekla je da je EU potrebno da se odluke o azilu donose brže i poštenije i da budu istog kvaliteta širom EU.

Prema njenim rečima, nova agencija takođe će pomoći EU da se sa krize prebaci na pripravnost i odgovor, što je ključni korak ka održivom upravljanju migracijom u Evropi.

Nova agencija izgrađena na iskustvu EASO imaće, pored ostalog, obnovljeni mandat da doprinese efikasnosti sistema azila kroz bolju operativnu i tehničku podršku članicama, uključujući obuke, razmenu informacija, analize.

Kako se navodi, nova agencija će bolje pomagati na zahtev članica - njenih 500 stručnjaka, uključujuči prevodioce i stručnjake za prihvat, biće spremni da budu raspoređeni na zahtev članica.

Nova agencija će omogući i bolje praćenje i izveštavanje o sistemima azila i prijema članica da bi praksa u EU bila ujednačenija a EK će moći da daje preporuke.

Takođe će nova agencija u nečlanicama EU doprineti izgradnji kapaciteta za unapređenje sistema azila i  podršku šemama preseljenja EU i članica nadograđujući se na postojeću saradnju sa agencijama UN.

Postignuti sporazum treba formalno da odobre Evropski parlament i Savet.

Nakon što nova uredba stupi na snagu (20 dana posle objavljivanja u službenom listu EU), EASO će postati  Agencija EU za azil i počeće da radi.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP