Hrvatski, slovački i poljski sudovi su prema mišljenju građana najmanje nezavisni u Evropskoj uniji, uglavnom zbog političkog mešanja u njihov rad, pokazuju rezultati istraživanja koje je objavila Evropska komisija.

Većina učesnika istraživanja smatra da je nezavisnost sudstva prilično ili veoma loša i u Bugarskoj, Italiji, Španiji, Mađarskoj i Sloveniji.

Kao glavne razloge nedovoljnog poverenja u nezavisnost sudova i sudija ispitanici su naveli mešanje ili pritisak vlade ili političara, navodi se u godišnjem izveštaju EK o stanju pravosuđa koji sadrži uporedne analize efikasnosti, kvaliteta i nezavisnosti pravosudnih sistema u svim članicama Unije.

Kompanije takođe vide sudove i sudije kao nedovoljno nezavisne u Hrvatskoj, Poljskoj, Italiji, Slovačkoj, Mađarskoj i Španiji.

"U poređenju s prošlom godinom, percepcija javnosti o nezavisnosti se pogoršala u gotovo polovini zemalja članica", navodi se u izveštaju i dodaje da u "nekoliko članica nivo percipirane nezavisnosti ostaje posebno nizak".

U Hrvatskoj je 68% ispitanika reklo da je političko mešanje glavni razlog njihovog nepoverenja u nezavisnost sudova i sudija.

Zbog mešanja ili pritisaka ekonomskih i drugih interesa na rad sudova poverenje nema 63% Hrvata.

Da pravosuđe nije nezavisno zbog mešanja politike smatra 51% ispitanika u Poljskoj i 52% u Slovačkoj.

U Bugarskoj 47% građana vidi politički uticaj kao glavni razlog nedovoljne nezavisnosti, dok 48% smatra da su razlog ekonomski i drugi posebni interesi.

Za 42% Italijana i 31% Mađara pritisak vlade i političara je glavni razlog njihovog nepoverenja u nezavosnost pravosuđa.

EU je više puta upozoravala Poljsku i pokrenula nekoliko procedura pred Evropskim sudom pravde zbog ugrožavanja nezavisnosti sveobuhvatnom reformom pravosuđa.

Poljska vlada je odgovorila da su reforme bile potrebne da bi se povećala efikasnost pravosudnog sistema i poručila Briselu da se ne meša u njena unutrašnja pitanja.

Najveće poverenje u sudove imaju građani Austrije, Finske, Nemačke, Luksemburga, Holandije i Danske, gde se nezavisnost sudstva percipira kao veoma ili prilično dobra.

Izvor: EUObserver

Foto: Pixabay.com