Evropski parlament usvojio je reformu sistema izdavanja dozvole za boravak u Evropskoj uniji, takozvane plave karte, kako bi se olakšalo zapošljavanje stručnjaka iz država koje nisu članice Unije.

Direktiva o plavoj karti,  koja je na snazi od  2009. godine, definiše uslove koje državljani zemalja nečlanica EU moraju da ispune kako bi mogli da se zaposle na visokostručnim poslovima i sa svojim porodicama dobili pravo da uđu i žive u EU, saopštio je EP.   

Ta direktiva, međutim, nije donela željene rezultate i nije privukla dovoljno traženih stručnjaka, što pokazuje i činjenica da je 2019. godine izdato svega 36.806 plavih karata, od čega je najveći broj, čak 28.850, odobrila Nemačka.

Za njom slede Poljska i Francuska sa nešto više od 2.000 dozvola.

Nova pravila predviđaju blaže kriterije kako za strane državljane, tako i za evropske poslodavce. Tako će strani državljanin sada morati da predoči ugovor ili obavezujuću ponudu za posao koji traje najmanje šest meseci, za razliku od dosadašnjih godinu dana.

Izmenama je spušten i minimalni iznos zarade na poslu koji zahteva visoku stručnost, i koja sada iznosi najmanje 100, a najviše 160% prosečne godišnje plate u zemlji domaćinu. Do sada, donji prag je iznosio 150% prosečne godišnje plate i nije postojala gornja granica.     

Za plavu kartu ubuduće će moći da apliciraju i osobe koje uživaju međunarodnu zaštitu, kao što su izbeglice, I to i u drugom članicama EU, a ne samo u onoj u koja im je dodelila azil ili neki drugi oblik zaštite.

Takođe,  tražioci plave karte će određene vrste profesionalnih kvalifikacija, na primer u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija, moći da dokažu i uverenjem o relevantnom radnom iskustvu.

Najnovijim izmenama, kako navodi EP,  nosioci plave karte i njihove porodice imaće pravo i da se posle 12 meseci presele iz države koja im je prvobitno odobrila boravak. Za njih će biti ubrzana i procedura eventualnog spajanja sa porodicama, a članovima porodice dopušteno da se zaposle u EU.  

Izvestilac EP Havijer Moreno Sančez izjavio je posle glasanja u plenumu da treba učiniti sve kako bi se unapredile legalne migracije u EU, i pre svega olakšao dolazak kvalifikovanih radnika koji doprinose razvoju starog kontinenta.

On je rekao da je namera da se u budućnosti ide i dalje, kako bi i radnici na srednje i slabije plaćenim poslovima mogli da doprinesu evropskom društvu onako kako to sada mogu nosioci plave karte.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Evropska komisija