Prvi od četiri panela evropskih građana u okviru Konferencije o budućnosti Evrope počinje 17. septembra u Strazburu i traje do 19. septembra, saopštila je Evropska komisija.

Paneli su temelj Konferencije o budućnosti Evrope i okupiće 800 građana iz svih sredina i delova EU.

Konferencija o budućnosti Evrope zamišljena je kao forum za povezivanje evropskih građana, civilnog društva i evropskih institucija s ciljem da Evropljani kažu kakvu Uniju žele i kako njome upravljati.

Planirana četiri panela biće održana od septembra 2021. do januara 2022. a na svakom će učestvovati po 200 građana koji odražavaju demografsku i socijalnu različitost EU.

Građani će na panelima iznositi konkretne preporuke o smeru kojim bi Evropa trebalo da krene.

Ističe se da će najmanje trećina učesnika svakog panela biti mlađa od 25 godina.

Učesnici svakog panela sastaće se tri puta i razgovarati o ekonomskim temama, obrazovanju, mladima, evropskoj demokratiji, vladavini prava, klimatskim promenama i ekologiji, zdravlju, položaju EU u svetu, migracijama.

Na završnom zasedanju panela građani će uobličiti preporuke o kojima će se raspravljati na plenarnoj sednici Konferencije.

Zatim će po 20 građana iz svakog panela učestvovati u raspravi s predstavnicima institucija i savetodavnih tela EU, nacionalnih parlamenata, socijalnih partnera, civilnog društva i drugih kao punopravni članovi plenarne sednice Konferencije.

Nakon preporuka i rasprave, biće urađen izveštaj a Evropski parlament, Savet EU i Evropska komisija će zatim ispitati kako mogu efikasno da deluju na osnovu tog izveštaja.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EK