Grupa članica EU zatražila je da se izmene propisi o šengenskoj granici i omoguće "fizičke barijere" kao mera zaštite granice, navodi se u pismu Evropskoj komisiji u koje je imao uvid EURACTIV.

Tekst pod naslovom "Prilagođavanje pravnog okvira EU novoj realnosti" upućen je potpredsedniku Evropske komisije Margaritisu Shinasu, komesarki za unutrašnje poslove Ilvi Johanson i slovenačkom predsedavanju EU.

To pismo su potpisali Austrija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Grčka, Mađarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska i Slovačka, a upućeno je pred sastanak ministara unutrašnjih poslova EU 8. oktobra u Luksemburgu.

U Luksemburgu će se, kako se očekuje, razgovarati o jačanju spoljnih granica EU i prispeću migranata.

"Nedavni događaji na spoljnim granicama EU ukazuju da Unija mora da prilagodi važeći pravni okvir novoj realnosti kako bi nam omogućila da se adekvatno bavimo pokušajima instrumentalizacije ilegalnih migracija u političke svrhe i drugih hibridnih pretnji", navodi se u zajedničkom pismu 12 ministara unutrašnjih poslova EU.

Veliki broj ilegalnih migranata počeo je da prelazi granicu Belorusije i ulazi u Litvaniju, Letoniju i Poljsku, što je prepoznato kao vrsta hibridnog rata režima (Aleksandra) Lukašenka.

"Kako bi obezbedili integritet i normalno funkcionisanje Šengen zone, naše spoljne granice moraju da budu maksimalno osigurane", navodi se u pismu.

Iako su neke članice usvojile odlučne mere na nacionalnom nivou, potpisnici ukazuju da je za borbu protiv instrumentalizacije ilegalne migracije i drugih hibridnih pretnji potrebno zajedničko rešenje na EU nivou.

"Čini se da su fizičke prepreke efikasna mera zaštite granice koja je u interesu cele EU, ne samo članica u koje se prvo ulazi", naveli su ministri dodajući da "ta legitimna mera treba da bude dodatno i adekvatno finansirana iz budžeta EU kao prioritetno pitanje".

Važeći propisi ne predviđaju fizičke prepreke kao meru zaštite spoljnih granica EU, samo podršku Unije za sisteme nadzora na granicama članica.

Potpisnici pisma naveli su da, uz izmene propisa o Šengen zoni, i politika EU za migracije i azil "mora da bude otporna na zloupotrebe".

Ministri su upozorili da ne postoje jasna pravila šta članice mogu da urade u slučaju hibridnih napada u vidu veštački stvorenog velikog priliva ilegalnih migranata.

"Nijedna treća zemlja ne bi trebalo da bude u mogućnosti da koristi naš sistem azila kao sredstvo političkog pritiska i ucene EU i njenih članica ili da koristi trenutnu situaciju i Avganistanu", navode ministri 12 članica.

U tekstu se eksplicitno ne pominje "pushbacks" (vraćanje, guranje preko granice nazad).

Ministri su pozvali Evropsku komisiju da do kraja godine predstavi odgovarajuće zakonske predloge.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP