Pitanje uplitanja privatnih interesa u poslove rotirajućeg predsedavanja EU ponovo je postalo tema dok se Francuska sprema da preuzme predsedavanje u januaru i dve neprofitne grupe kritikovale su francusku vladu zbog previše "bliske" saradnje sa velikim kompanijama uoči preuzimanja te dužnosti.

Opservatorija multinacionalnih kompanija i Opservatorija korporativne Evrope u novom izveštaju "Pod uticajem: Da li je francusko predsedavanje EU već zarobljeno korporativnim interesima" izrazile su "rastuće bojazni" oko mogućeg sukoba interesa između javnih organa i industrije.

Nevladine organizacije kao razlog za brigu navode sadržaj Registra transparentnosti, odnosno listu susreta stalnog predstavnika Francuske u Briselu i njegovog zamenika sa lobistima.

Osim susreta sa predstavnicima EDF, kompanije "aktivne u nuklearnoj energiji i fosilnom gorivu" ili kompanije iz "sektora oružja i aeronautike Daso", neprofitne organizacije su izrazile bojazni i zbog "zabrinjavajuče kulture tajnosti i manjka transparentnosti". Prema njihovom mišljenju, takvi susreti i razgovori moraju da budu poznati javnosti.

"Francuska vlada u Evropskom savetu sistematski odbija napore da se ojača transparentnost lobiranja. Oni će verovatno dodatno uskladiti evropsku politiku sa interesima velikih kompanija, povećati saradnju između vlada i privatnog sektora i smanjiti demokratske odgovornosti evropskih donosilaca odluka", upozorile su dve nevladine organizacije.

Stalno predstavištvo Francuske u EU je za EURACTIV demantovalo da je veliki biznis privilegovan i istaklo da se poštuju važeća briselska pravila o transparentnosti.

"Te razmene (mišljenja) deo su dijaloga koji francusko Stalno predstavništvo održava sa svim zainteresovanim stranama. One se održavaju pored redovnih kontakata Stalnog predstavništva sa predstavnicima civilnog društva, studenata, istraživača i nezavisnih instituta", rekli su za EURACTIV.

Opservatorija multinacionalnih kompanija i Opservatorija korporativne Evrope takođe su optužile Francusku da daje "vetar u leđa" nezavisnim institutima koji "nastoje da se predstave kao objektivni i nepristrasni" a "mnogi" od njih su "finansirani od strane velikih kompanija".

Jedan od zaključaka iz izveštaja je da se francusko predsedavanje EU sprema u bliskoj saradnji sa francuskim korporativnim interesima kroz sastanke sa lobistima, javne događaje i tražeći doprinose od industrijskih grupa i tink tenkova koji su povezani sa velikim kompanijama.

Predsedavanje se sprema uz slabu transparentnost a civilno drušvo i šira javnost drže se podalje, ocenjuje se.

Navodi se i da Francuska nije odbacila mogućnost da njeno predsedavanje EU sponzorišu korporacije, što je, kako kažu u neprofitnim organizacijama, nažalost često bio slučaj i tokom prethodnih predsedavanja.

Nevladine organizacije okrivljuju vladu što nije stavila tačku na takvu praksu i kažu da Pariz daje prednost pokroviteljstvu u odnosu na sponzorstvo.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP