Više od dve trećine građana Rumunije veruje da bi njihova zemlja trebalo da brani svoje interese ako su u suprotnosti sa pravilima EU, čak i ako bi to značilo izlazak iz Unije, pokazuje nedavno istraživanje. Oko trećine anketiranih ne misli da bi napuštanje EU uticalo na nacionalne interese.

Istraživanje pokazuje da među Rumunima raste ravnodušnost prema EU.

Prema rezultatima istraživanja sprovedenih u martu i junu 2021. godine, 64,2%, odnosno 64,8% stanovništva je smatralo da je napuštanje EU pravedna cena za odbranu nacionalnih interesa. Taj procenat je u septembru porastao na 68,5%.

Među onima koji su za izlazak iz EU, gotovo 60% je ocenilo da bi to uticalo na interese Rumunije, dok trećina ispitanika ne misli tako.

Većina ispitanika ipak i dalje veruje da će Rumunija ostvariti bolji ekonomski razvoj u okviru EU, mada je njihov broj opao za tri meseca sa 62,9%  na 57,8%.

Istraživanje, koje su sproveli Inskop riserč i Verifajd, a naručila tink-tenk grupa Stratedžik tinking, pokazuje rast neraspoloženja prema EU i nacionalističkih stavova između marta i septembra.

Tako je na primer u septembru 47% ispitanika reklo da veruje da je Rumunija imala koristi od ulaska u EU, a u martu je tako mislilo 61%. Članstvo u EU je kao štetno za Rumuniju ocenilo 46% anketiranih u septembru, a u martu 35%.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: EC - Audiovisual Service