Ovogodišnja sezona požara u Evropi bila je gora nego prethodna i zaključno sa oktobrom u plamenu je nestalo oko pola miliona hektara od čega su 61% bile šume kojima će biti potrebne godine za oporavak, pokazao je novi izveštaj.

Godišnji izveštaj o šumskim požarima u Evropi, Bliskom istoku i Severnoj Africi odnosi se na 2020. godinu ali su objavljeni i podaci za deset meseci 2021. Izveštaj je uradio Zajednički istraživački centar (JRC) Evropske komisije.

Navodi se da se oko 25% površine zahvaćene požarima u Evropi u 2021. nalazilo unutar Natura 2000 lokacija, odnosno rezervoara biodiverziteta EU.

EU je u 2021. ojačala kapacitete za pomoć zemljama u sezoni požara i korisitila ih je u velikim požarima koji su letos zahvatili mediteranski region, saopštila je Evropska komisija.

Navodi se i da su klimatske promene svake godine sve izraženije pa je i opasnost od požara sve veća, sezone požara traju sve duže i sve su češći veliki požari koji se brzo šire i kod kojih tradicionalna sredstva za gašenje malo pomažu.

U 2021. je do kraja juna, kada tradicionalno počinje sezona požara, već izgorelo oko 130.000 hektara.

Uočeno je i da požari više ne pogađaju samo zemlje na jugu, već su sve veća pretnja i zemljama centralne i severne Evrope.

Navodi se i da su gotovo svi požari posledica ljudskih aktivnosti. S obzirom na to, obrazovne i kampanje upozoravanja na rizik od požara ključne su za sprečavanje katastrofa.

Kada je reč o 2020, u Evropi je te godine izgorelo oko 340.000 hektara ili površina za 30% veća od površine Luksemburga, iako su članice EU, posle teške 2019, bile bolje pripremljene za sezonu požara.

Izveštaj je pokazao da su u 2020. šumski požari najviše pogodili Rumuniju a slede Portugalija, Španija i Italija, sudeći prema nacionalnim izveštajima.

Oko 40% ukupno izgorele površine bilo je u zaštićenim zonama Natura 2000.

Navodi se i da su u 2020. požari koji su zahvatili površinu veću od 30 hektara registrovani u 20 članica EU a u njima je ukupno izgorelo 339.489 hektara.

Takođe je izveštaj pokazao da je u 2020. u požarima izgubljeno više života nego 2019.

Karakteristika sezone požara 2020. je i veliki broj požara u prvoj polovini godine. Navodi se da je tokom zime gorelo u delti Dunava i na Pirinejima a u proleće uglavnom u regionu Balkana. Tokom leta i jeseni požari su najteže pogodili mediteranske zemlje, posebno Španiju i Portugaliju koje su registrovale najveće požare u EU u 2020.

Najveći požar u Evropi u 2020. bio je međutim van EU, u Ukrajini, u blizini Černobilja.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EC - Audiovisual Service/Pavel Koubek