Vlade širom sveta su u pandemiji korona virusa prinuđene da preduzimaju hitne i vanredne mere što povećava opasnost od korupcije, i one zato moraju da poštuju zakone i deluju transparentno i odgovorno, ocenilo je antikorupcijsko telo Saveta Evrope, Grupa država protiv korupcije (GRECO).

U saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembra, predsednik GRECO Marin Mrčela upozorio je da rizik od korupcije povezane sa pandemijom ostaje visok, posebno u oblasti zdravstva i u vezi sa merama koje vlade preduzimaju da ublaže ekonomske posledice pandemije.

"Kako se vlade suočavaju sa sukcesivnim talasima pandemije kovida-19 i moraju da deluju brzo, one redovno pribegavaju vanrednim merama. Uprkos izuzetnoj situaciji, od ključnog je značaja da vlade u svom delovanju u potpunosti poštuju zakon i da svoje postupke zasnivaju na načelima transparentnosti, nadzora i odgovornosti", naveo je predsednik GRECO.

Mrčela je naveo da su, kada je reč o korupciji, posebno osetljive oblasti dodela ugovora za javne nabavke, sukob interesa i lobiranje.

On je dodao da su za borbu protiv korupcije u javnom i privatnom sektoru i dalja od ključnog značaja smernice za prevenciju korupcije u pandemiji, koje je GRECO objavio u aprilu 2020.

U tim smernicama GRECO je upozorio na  oblike korupcije kojima pandemija posebno pogoduje, a reč je o javnim nabavkama, korupciji povezanoj sa zdravstvenim ustanovama, korupciji u oblasti istraživanja i razvoja lekova i vakcina, prevarama sa lažnom medicinskom i zaštitnom opremom i lekovima. Ukazano je i na značaj posebne zaštite zviždača, odnosno osoba koje prijave korupciju, i na posebnu ulogu koju u tome imaju mediji.

U saopštenju se navodi da će GRECO do kraja ove godine za 23 od 50 zemalja članica usvojiti izveštaje o stanju u oblasti korupcije u organima vlasti, uključujući i najviše nosioce izvršne vlasti, i o sprovođenju zakona.

Mrčela je u saopštenju naglasio da je zuzetno važno da vlade u potpunosti sprovode preporuke GRECO za prevenciju i suzbijanje korupcije.

"Ključni cilj treba da bude da stvore pravni i institucionalni okvir koji smanjuje rizik od korupcije i pre nego što se ona pojavi, i da to ide pod ruku sa pravovremenim i fer krivičnim postupkom koji bi rezultirao u efikasnim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcima", ocenio je predsednik GRECO.   

Takođe, paralelno sa svim aktivnostima koje preduzimaju u borbi protiv korupcije, države članice GRECO treba da "posvete dužnu pažnju podizanju svesti o rizicima i o ceni korupcije, i edukaciji mladih i dece o fundamentalnim principima integriteta i odgovornosti u javnom životu", naveo je Mrčela.  

Grupa država protiv korupcije je telo Saveta Evrope čiji je cilj da unapredi kapacitet zemalja članica za borbu protiv korupcije, tako što prati u kojoj meri one poštuju antikorupcijske standarde. Članice su svih 47 zemalja SE, Belorusija, Kazahstan i SAD.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay