Visoki predstavnik EU Žozep Borel ukazao je povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, da taj dan opominje da su ljudska prava univerzalna, nedeljiva, neotuđiva, uzajamno zavisna i povezana kao i da ne mogu biti prihvaćena zdravo za gotovo već da moraju biti stalno branjena.

"EU će nastaviti da podržava univerzalnost ljudskih prava i da pazi da ne bude bilo kakvih pokušaja da se potkopaju međunarodne obaveze", navodi se u izjavi koju je Borel objavio u ime EU.

On je istakao da je ovogodišnja tema "smanjenje nejednakosti, unapređenje ljudskih prava" posebno značajna u vreme kada pandemija i njene društveno-ekonomske posledice imaju rastući negativan uticaj na ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.

One dodatno produbljuju ranije postojeće nejednakosti i povećavaju pritisak na osobe u osetljivim situacijama i predstavljaju izazov za poštovanje ljudskih prava globalno, piše u izjavi.

Borel je ocenio da su ljudska prava, demokratija i vladavina prava u centru odgovora EU i oporavka od pandemije kovida-19, i dodao da je ulaganje u to i omogućavanje civilnog prostora od suštinske važnosti za ostvarenje i ponovnu izgradnju boljih društava za sadašnje i buduće generacije.

Niko ne treba da bude zapostavljen i nijedno ljudsko pravo zanemareno, napisao je Borel i ukazao da EU podseća da svako ograničavanje ljudskih prava zbog pandemije kovida-19 mora da bude strogo neophodno, srazmerno, privremeno i nediskrimnatorsko.

"Na Dan ljudskih prava obavezujemo se da udvostručimo naše napore i da budemo uz ugnjetavane i one koji su ugroženi i da govorimo u njihovo ime, gde god da žive", naveo je visoki predstavnik EU.

Rekao je da su solidarnost i podrška EU posebno usmereni ka akterima građanskog društva i aktivistima za odbranu ljudskih prava.

Tokom cele 2021. godine pod Akcionim planom za ljudska prava i demokratiju 2020-2024 EU je nastavila da jača globalno delovanje i brani i osnažuje ljudska prava širom sveta, koristeći svoj širok spektar instrumenata, ukazao je Borel.

Prvi put EU je uvela sankcije osobama i entitetima od Kine, Severne Koreje, Libana, Južnog Sudana, Eritreje i Rusije, koje su umešane u ozbiljna kršenja i zloupotrebu ljudskih prava, u skladu sa globalnim režimom sankcija EU za kršenje ljudskih prava usvojenim prošle godine.

Pored toga EU je prednjačila na forumima UN o ljudskim pravima na kojima se raspravljalo o kršenjima ljudskih prava u Avganistanu, Belorusiji, Burundiju, Severnoj Koreji, Etiopiji, Eritreji i Mjanmaru.

EU je takođe proširila podršku organizacijama civilnog društva i aktivistima za odbranu ljudskih prava da unaprede demokratiju širom sveta kroz konkretne tematske programe, u iznosu od više od 1,5 milijardi evra od 2021-2027, i time ponovo potvrdila svoju ulogu svetskog lidera u toj oblasti.

"Postizanje poštovanja ljudskih prava nije samo nephodno za ljudsko dostojanstvo - to je kamen temeljac demokratije, mira i bezbednosti i održivog razvoja", zaključuje se u tekstu.

Izvor: Beta

Foto: EU