Predsednik Evropskog saveta (ES) Šarl Mišel razgovarao je 13. januara u Pragu s novim češkim premijerom Petrom Fijalom i ministrom za evropske poslove Mikulašom Bekom o prioritetima Češke za predsedavanje Evropskom unijom za pola godine, u koje spada i pomak u proširenju EU na Zapadni Balkan i eventualno saopštavanje datuma ulaska Srbiji.

Predsednik ES Šarl Mišel kazao je na konferenciji za novinare posle sastanka da se EU dovoljno uključuje u razgovore sa Rusijom posredstvom svoje dve članice, Nemačke i Francuske i preko zemalja EU koje su istovremeno u NATO.

"Mi moramo da reagujemo masivno u slučaju da tamo bude neki vojni razlog. Ali nastojimo u okviru naših mogućnosti da na politički način nađemo rešenje koje bi donelo više stabilnosti i bolji dogovor. Dakle vrlo smo aktivni. I u Centralnoj Aziji nastojimo da uvedemo takve mere koja će ojačati izvesna partnerstva", kazao je Mišel na konferenciji za novinare sa češkim premijerom.

Češki premijer Fijala izneo je predsedniku ES Mišelu zahtev Praga za koji ima podršku Francuske da nuklearna energija u Zelenom dogovoru spada u čiste, a Mišel je podsetio da je pozicija promenjena u korist makar privremeno nuklearne energije ali da se o tome vodi debata.

"To je jedna od evropskih debata. One se često tiču vrlo delikatnih tema i stavovi nisu uvek konvergentni. To znači da moramo da pregovaramo i iznosimo argumente", kazao je evropski zvaničnik.

Mišel je danas ocenio da Rusija počinje da igra nekakvu igru i u oblasti energetike.

"Još pre početka rasta cena energija bili su pozivi da za dugoročnu perspektivu nađemo način da zajednički skladištimo gas a predloženo je da steknemo i u EU neke nove kapacitete za to. U tim strateškim odlukama na geopolitičkom nivou nastavićemo i sledeće nedelje", rekao je Mišel.

"Gledamo na to s bojaznima. Sigurno ne bi bilo dobro da evropske zemlje i sposobnost da obezbede energiju suviše zavise od Rusije. Mi sa našim istorijskim iskustvom u tome vidimo veliki rizik. Mi jednostavno ne možemo i nećemo da zavisimo jednosmerno samo od ruskog gasa. Zato je ispravan razvoj nuklearne energije i podrška njoj u okviru energetskih izvora", kazao je češki premijer.

Mišel je među prvim zadacima češkog predsedavanja naveo i potrebu konsolidacije EU kao zajedničkog projekta zasnovanog na vrednostima i solidarnosti i insistiranje na jačanju pravne države u članicama.

"Mi sigurno ne možemo da budemo moderatori između zemalja kao što su Mađarska i Poljska i EU. Nastojaćemo da odnosi između EU i srednjeevropskih zemalja budu otvoreni, da iznesemo interese srednjeevropskih zemalja ali da to istovremeno jača Evropu u EU. Verujem da zajedno sa Slovačkom mi možemo da postignemo da u okviru Višegradske grupe sve četiri zemlje nađu zajednički interese i da ih brane na evropskom nivou na razuman način", kazao je češki premijer Fijala.

Češki premijer naveo je da njegova vlada ne želi da se omeđi samo na saradnju u Višegradskoj grupi već da takve odnose i takva savezništva gradi i sa drugima u EU da ne izgleda kao do sada da V4 samo nešto odbija.

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP