Nedostatak poverenja u zvaničnike iz javnog sektora imao je ključnu ulogu u niskoj stopi vakcinacije protiv kovida-19 među visokorizičkim grupama, pokazuje novo istraživanje koje su sproveli univerziteti Birmingem i Lids.

Ljudi iz nižeg socio-ekonomskog sloja i/ili pripadnici etničke manjine su, prema rezultatima istraživanja, najviše oklevali da prime vakcinu.

Istraživanje je pokazalo da u periodu pred početak vakcinacije u Velikoj Britaniji, u decembru 2020, više od 11% odraslih Britanaca nije želelo da primi vakcinu.

Među belcima je taj procenat bio najmanji - 9%, a najveće nepoverenje je bilo među crncima - 50%. Neodlučnost je takođe bila velika među ispitanicima iz Južne Azije - 28%, a 17% drugih Azijaca reklo je da ne želi da se vakciniše.

Učesnici ispitivanja koji su se složili sa izjavom da "državne zvaničnike nije briga" ili koji smatraju da vlada ne uzima u obzir njihovo mišljenje bili su među onima koji su se najviše opirali vakcinaciji.

"Naše istraživanje pokazuje da je neodlučnost bar delom uzrokovana nepoverenjem ljudi u zvaničnike ili njihovim osećejem obespravljenosti", rekao je glavni autor studije Kausik Čauduri.

Dodao je da učesnici istraživanja odgovore nisu davali na osnovu toga kako je vlada upravljala pandemijom, nego da se pre mogu interpretirati kao odraz njihove ukupne vere u javne institucije, bez obzira na kovid-19.

Preporuka autora istraživanja je da vlada savete u vezi sa zdravljem prilagodi tim grupama i da uloži veće napore u povećanje poverenja u javni sektor i vladu.

"Izgradnja poverenja u javni sektor i vladu od ključne je važnosti za poboljšanje vakcinacije među grupama koje su najviše izložene riziku od kovida-19. Zvaničnici iz javnog sektora zajedno sa vladom moraju da nađu nove i inovativne načine da se angažuju sa građanima i da imaju transparentnu komunikaciju kako bi opovrgli lažne vesti u vezi s vakcinama", izjavio je jedan od autora studije.

Izvor: EURACITV.rs

Foto: Beta/AP