Evropska komisija lansirala je internetsku platformu Kohesio koja će građanima transparentno pružiti sve informacije o više od 1,5 miliona projekata u svih 27 članica Unije koji se finansiraju iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezionog fonda i Evropskog socijalnog fonda (ESF).

To je prvi put da je stvorena i javnosti stavljena na raspolaganje takva sveobuhvatna platforma sa podacima o projektima, koja će biti dostupna na svim zvaničnim jezicima EU.

Evropska komesarka za koheziju i reforme Eliza Fereira izjavila je 17. marta da Kohesio nudi nikad veći broj informacija kako bi se pokazao doprinos kohezione politike jačanju EU.

"Zahvaljujući Kohesiju koheziona politika postaje još otvorenija i transparentnija. Sa samo nekoliko klikova svako može da pročita kako EU ulaže u svoje regione i gradove kako bi podstakla konvergenciju i ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju", rekla je Fereira, naglašavajući da "u projektima koji se finansiraju iz budžeta za kohezionu politiku neće biti nikakvih tajni".

Na sajtu Komisije navodi se da je platforma plaod tesne saradnje sa nadležnim telima, ali i lokalnim vlastima zemalja članica ili regiona, pošto projektima koji se finansiraju ih Kohezionog fonda upravljaju i nacionane ali i regionalne vlasti.

Platforma Kohesio nudi standardizovane podatke o 1,5 miliona projekata iz finansijskog perioda od 2014. do 2020., uključujući i linkove na odgovarajuće programe i fondove.

Sajt nudi i podatke o 500.000 korisnika projekata i stanju realizacije projekata, i podatke o više od 300 operativnih programa u svih 27 država članica EU.

Pored toga, Kohesio ima interaktivnu mapu koja omogućava i geografsku lokaciju projekata i podataka o njima.

"Platforma Kohesio čini podatke koje poseduju upravna tela, sada dostupne svima. Sa impresivnim fondom podataka, ona pokazuje ključni doprinos kohezione politike ekonomskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji regiona EU, kao i zelenoj i digitalnoj tranziciji", navela je Komisija.

Kohesio, kako se dodaje, treba da ohrabri i identifikaciju i razmenu praktičnih iskustava između različitih regiona EU.  

Iako je tekst za sada samo na engleskom, Evropska komisija je najavila da će u narednim mesecima Kohesio postati dostupan na svim jezicima unije.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EU Kohesio