Ukrajinci koji su izbegli od rata u zemlje EU uskoro će moći da konvertuju ukrajinske grivne u valute EU.

Na sastanku 13. aprila Komitet stalnih predstavnika usvojio je preporuku Saveta o konverziji novčanica grivne u valute članica EU koje su primile izbeglice iz Ukrajince, saopštio je Savet EU.

Cilj je da se dalje pomogne izbeglicama koje sada imaju problema sa zamenom ukrajinske valute za valute članica EU.

U preporuci se pozivaju članice EU da uspostave nacionalne šeme koje će omogućiti konverziju grivni pod sličnim uslovima širom EU.

Predviđeno je da izbeglice iz Ukrajine, uključujući decu, mogu da zamene do 10.000 grivni (oko 310 evra) po osobi.

Konverzija će se vršiti bez naknade i po kursu koji objavljuje centralna banka Ukrajine.

Takođe je predviđeno da te šeme važe najmanje tri meseca.

Preporuku će Savet formalno usvojiti pisanom procedurom a okvirni datum za to je 19. april.

Navodi se i da preporuka nije pravno obavezujući akt i da o šemama za zamenu grivne treba da odluče same članice.

U saopštenju se podseća da brojne zemlje EU već imaju slične nacionalne aranžmane.

Inače, zbog ruske agresije, ukrajinska centralna banka je suspendovala zamenu grivni za strane valute kako bi zaštitila ograničene devizne rezerve zemlje.

To je nepovoljno delovalo na konvertibilnost grivne u zemljama EU u kojima mnoge banke nisu želele da je menjaju zbog kursnih razlika.

Od početka rata u Ukrajini iz zemlje je izbeglo više od četiri miliona ljudi a članice EU su odlučne da im pomognu obezbeđenjem humanitarne pomoći i privremene zaštite, uključujući pristup tržištu rada, stanovanju, zdravstvu i obrazovanju.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Narodna banka Ukrajine