Nastojeći da odgovori na ekonomske posledice ruskog rata u Ukrajini, Evropska unija će produžiti važenje labavijih ograničenja potrošnje članica za još godinu dana.

Evropska komisija preporučila je 23. maja da se pravila EU o budžetskoj disciplini suspenduju i tokom 2023. jer je članicama potrebno duže vreme fiskalne fleksibilnosti da se uhvatile u koštac sa ekonomskim rizicima zbog rata.

EU je 2020. zbog pandemije deaktivirala svoju punu kontrolu nad nivoom nacionalnog duga članica i to je trebalo da važi do kraja 2022.

Međutim, sada se planira važenje labavijih pravila do početka 2024, s obzirom na pad trgovine energentima sa Rusijom, rast inflacije i prekide u lancima snabdevanja.

"Naša ekonomija prolazi kroz drugi spoljni šok - drugi za dve godine", rekao je evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni dodajući da su izgledi (za ekonomiju) podložni rizicima i veoma velikoj neizvesnosti.

Preporuka Evropske komisije, koju treba da odobre ministri finansija EU, predstavlja odgovor na kratkoročne potrebe za potrošnjom članica, čiji je cilj da pomognu svojim ekonomijama, a da se istovremeno ne podriju pravila koja treba da spreče rast budžetskih deficita do nivoa koji su pokrenuli grčku dužničku krizu 2009.

Komisija je prošle nedelje smanjila prognoze ekonomskog rasta EU na 2,7% u 2022. i 2,3% u 2023. sa četiri procenta odnosno 2,8% predviđanih u prognozama objavljenim pre ruskog napada na Ukrajinu.

Ekonomija EU je u 2021. porasla za 5,4% nakon duboke recesije zbog pandemije. U 2020. bruto domaći proizvod EU pao je za 5,9%.

Plan produženja važenja labavijeg fiskalnog okvira EU za još godinu dana dolazi u trenutku kada se očekuje da inflatorni pritisci podstaknu Evropsku centralnu banku da narednih meseci okonča godine labavu monetarnu politiku, uključujući rekordno niske kamate.

Takva politika bila je namenjena podsticanju ekonomskih aktivnosti u 19 članica zone evra.

Đentiloni je rekao da dok se prolazi kroz novi period turbulencija prouzrokovan ruskom invazijom na Ukrajinu vlade moraju da imaju fleksibilnost da prilagode svoje politike nepredvidivom razvoju događaja.

"Daleko smo od ekonomske normalnosti", istakao je evrokomesar.

Izvor: AP

Foto: EU