Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) u prvoj godini rada registrovala je i analizirala više od 4.000 slučajeva, otvorila 929 istraga i dala naloge za zamrzavanje 259 miliona evra, što je više nego četiri puta veća suma od godišnjeg budžeta Kancelarije.

Ipak, izazovi ostaju, a najvažniji je nizak nivo otkrivanja prevara u EU, saopštila je 1. juna Kancelarija koja se bavi  istragama krivičnih dela protiv budžeta Unije.

U saopštenju se navodi da 35 kancelarija EPPO u 22 članice EU sprovode istu tužilačku politiku - fokus im je na predmetima koji uključuju ozbiljan organizovani kriminal a cilj je da pomognu članicama Unije da povrate štetu.

Saopšteno je i da je sa ciljem da EPPO ostvari svoj puni potencijal, Glavni evropski tužilac predložio osnivanje  "elitnog korupsa visokokvalifikovanih istražitelja finansijskih prevara koji bi na nivou tužilaštva mogli da rade na transnacionalnom nivou".

Od 4.006 obrađenih krivičnih prijava, 1.921 je potekla od nacionalnih vlasti, 1.841 od privatnih stranaka, 231 od institucija, tela, organizacija i agencija EU a 13 su po službenoj dužnosti registrovali delegirani evropski tužioci.

Kancelariji neposredan pristup informacijama u predmetima registrovanim u državama članicama omogućava da uspostavi veze i nađe imovinu koja se inače ne bi mogla identifikovati, navodi se.

Dodaje se da istrage često obuhvataju nekoliko zemalja i da zato niko nije u boljoj poziciji od Kancelarije da istraži prekogranične slučajeve.

U saopštenju evropskog tužilaštva se ističe da su već izvršene prve presude i konfiskacije, što obično nije slučaj u složenim finansijskim istragama.

Takođe se ukazuje da je nivo otkrivanja prevara često nizak a ako nema otkrivanja, nema ni istrage, ni krivičnog gonjenja i presude, ni naplate štete.

Organizovane kriminalne grupe, navodi se, u stanju su da nanesu ogromu štetu samo sa prevarama sa porezom na dodatu vrednost (PDV), verovatno između 30 i 60 milijardi evra godišnje. To je novac koji je trebalo da bude uplaćen u budžete članica ili je ukraden od njih.

EPPO ocenjuje da se često nedovoljno razume šteta po ekonomiju i društvo od prevara sa PDV od strane kriminalnih organizacija.

"Posebno u sadašnjem ekonomskom kontekstu... potrebna je odlučna borba protiv tih organizovanih kriminalnih grupa", navodi se u saopštenju.

EPPO je prvo nadnacionalno javno tužilaštvo i u njegovom radu učestvuju, za sada, 22 članice EU.

Kada je počelo da radi pre godinu dana, očekivalo se da istražuje oko 3.000 slučajeva godišnje.

Kancelarija se finansira iz budžeta EU a sedište joj je u Luksemburgu.

U EPPO ne učestvuju Mađarska, Poljska, Irska, Švedska i Danska.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EPPO